Kerkdriel (Driel)

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudste vermelding stamt uit 815/816 ('Driela'). De naam is samengesteld uit 'drie' en 'lo'. Het eerste deel van de naam verwijst naar de drie woonkernen (Alem is pas sinds 1958 Driels) of een driesprong en het tweede deel van de naam naar een loofbos op een oeverwal.

Maasdriel was een gemeente die van 1810 tot 1958 bestond uit drie woonkernen: Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel, en sinds 1958 uit vier kernen door de samenvoeging met Alem. Op 1 augustus 1944 werd de plaatsnaam veranderd in Maasdriel, om misverstanden met Driel in de Overbetuwe te vermijden.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - heden gemeente Maasdriel

Gemeentewapen
Het wapen van de gemeente Maasdriel tot 1999, bevestigd bij Koninklijk Besluit van 4 november 1907 nummer 59: 'In goud een schildhoofd gedwarsbalkt van vier stukken van zilver en keel, het schild gedekt met eene helmkroon''. Zie ook : gemeentewapen op wikipedia.