Inv.nr. 104: een akte met de oudste overgeleverde bevestiging van het stadsrecht van Tiel uit 1361
10 april 2024

Inventaris van het Stadsarchief van Tiel is aangepast!

In 1926-1928 werd het ‘Oud archief van Tiel’ geïnventariseerd door H.L. Driessen. Dat is inmiddels bijna een eeuw geleden! De inventaris was door deze ouderdom wat lastig te gebruiken en te lezen. Daarom is de inventaris aangepast, waarbij vooral het doel was om de indeling gebruiksvriendelijker te maken.

Zo staan nu alle stadsrechten bij elkaar en kun je alle privilegeboeken ook onder één rubriek bij elkaar vinden. De inventarisnummers en tekst van de inleiding zijn ongewijzigd gebleven, wel is het oudere taalgebruik wat aangepast en zijn de zinnen wat helderder geformuleerd. Er is ook ongeveer een meter archief toegevoegd aan de inventaris. De nieuw beschreven stukken zijn te vinden onder de nummers 1962 tot 2059.Fragment uit de structuur van de nieuwe inventaris van het archief van de stad TielFragment uit de structuur van de nieuwe inventaris. De nieuwe indeling maakt het vinden van stukken hopelijk wat eenvoudiger

De scheiding die in de vroegere inventaris bestond tussen het bestuur vóór en na 1795, is opgeheven. Het voordeel daarvan is dat alle resoluties nu bij elkaar staan en dat stukken over de taak ook niet meer gesplitst zijn in twee perioden. In de inventaris is ook een stuk van het dorpsbestuur (‘gericht’) van Zandwijk te vinden en onder de ‘gedeponeerde archieven’ staan de stukken van de ambachtsgilden beschreven.

Een flink aantal stukken uit deze toegang is al gedigitaliseerd. En de oude charters (fraaie stukken op perkament met zegels eraan) zijn daarnaast vaak ook getranscribeerd. Deze transcripties vindt u naast de scans als u op het icoontje met het ganzenveertje klikt. Momenteel wordt nog een aantal stukken gedigitaliseerd, u kunt dus steeds meer al thuis bekijken uit dit mooie archief!Akte met oudste overgeleverde bevestiging van het stadsrecht van Tiel uit 1361Inv.nr. 104: de oudste overgeleverde bevestiging van het stadsrecht van Tiel uit 1361.

Regesten (korte samenvattingen) van akten zijn opgenomen bij het stuk waar ze bij horen, u treft dus geen aparte regestenlijst meer aan.