Vijfheerenlanden

1973-1983

Het Waterschap van de Vijfheerenlanden is ontstaan in 1973 bij het samengaan van het Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden met de inliggende polders. In 1983 opgegaan in het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Naar het archief...

Regionaal Archief Gorinchem

Wapen

Een schild gevierendeeld, waarvan het eerste van zilver, beladen met twee gekervde en tegen gekervde dwarsbalken van rood; het tweede van zilver en beladen met drie zwarte zuylen geplaatst twee en een; het derde mede van zilver en beladen met twee roode dwarsbalken zijnde de eerste van boven en de tweede van onderen gekervd; het vierde deel van goud met drie zwarte streepen loopende van de boven regter tot de beneden linkerhoek; het schild beladen met een over het derde en vierde deel loopende punt van goud, waarop twee gekervde en tegengekervde dwarsbalken van rood. Het schild gedekt met eene kroon van goud.

Bron: Heraldry of the World.