ZS Hollandse Eilanden en Waarden

1975-2004

Van het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden is een deel van het gebied en takenpakket, te weten het waterkwaliteitsbeheer voor het Zuid-Hollandse gebied van het Waterschap Rivierenland, overgegaan naar het Waterschap Rivierenland. Voor het overige gebied zijn de taken overgegaan naar het Waterschap Hollandse Delta.