Hedel

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudst bekende schriftelijke vermelding van Hedel dateert van 815/816. De plaats word genoemd in twee oorkonden over schenkingen door Frankische landeigenaren en Alfger aan de abdij van Lorsch. De naam is in de ene oorkonde gespeld aan ‘Hedilla’; in de tweede als ‘Hatalle’. In latere bronnen worden andere spellingen aangetroffen: ‘Hell’, ‘Hedele’ en ‘Hedel’.  Voor de naam is de volgende verklaring gegeven: het eerste naamsdeel ‘he/ee' of 'ha/aa' staat voor water. Het tweede naamsdeel duidt op ‘lo’, dat staat voor een loofbos in een moerassig gebied.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Hedel

1810 - 1998    gemeente Hedel  
1999 - heden   gemeente Maasdriel  

Gemeentewapen
Het wapen van de voormalige gemeente Hedel, bevestigd bij Koninklijk Besluit van 25 september 1832, nummer 3: 'Een schild van goud, beladen met drie halve manen van lazuur.' Zie ook: gemeentewapen op wikipedia.