Financieel verslag Vrienden 2019

Stichting vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland
                 
Winst- en verliesrekening              
                 
INKOMSTEN         UITGAVEN      
  2019   2018     2019    2018
                 
Donaties partikulieren    1.472,50   1689   Toegekende ondersteuning  158,60    
Donaties bedrijven         400   300   Kantoorkosten  166,98   622
Donatie VVHL 1.250   300    Representatiekosten  15,81                   
Giften 85       Rente- en bankkosten 145,95   155,51
rente        3,31   7,06   Bestuurskosten 38,44   135
          Vriendenavond 175    
          Voordelig saldo 2.510,03    1.523,35
                 
Totaal 3.210,81   2.296,06   Totaal  3.210,81   2.296,06
                 
                 
Balans per 31-12-2019               
  2019   2018     2019   2018
                 
Rabo betaalrekening 8.936,84   6,430,12   Kapitaal  39.521,70     37.998,35
Rabo spaarrekening   33.094,89    33.091,58   Resultaat 2.510,03       1.523,35
                 
Totaal 42.031,73   39.521,70   Totaal   42.031,73   39.521,70