Est

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
Waar de naam Est vandaan komt is niet geheel duidelijk. De naam kan, naar analogie van verschillende andere plaatsen in deze streek, een boomnaam zijn, de woonplaats bij een es. Zoals bijna alle dorpen heeft ook Est waarschijnlijk een adellijk huis gehad. Het geslacht van Est was in de middeleeuwen al bekend. Een eerste vermelding van een kerk dateert van 1447.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Est en Opijnen
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe