Educatie

Het Regionaal Archief Rivierenland is op verschillende manieren actief op educatief terrein, voor basis- en middelbaar onderwijs.

Onderwijsprojecten

We bieden diverse educatieprojecten aan, zowel in het archief in Tiel als op verschillende locaties in het werkgebied (zie menu rechts). Een archivaris kan in het archief spannende rondleidingen geven in de depots. Of hij vertelt in de klas aan de hand van archiefstukken boeiende verhalen over het verleden. Of hij combineert op locatie de verhalen uit het archief met een stadswandeling. Zo kan iedereen meegenieten van de verhalen en informatie uit deze regio.

Maatschappelijke stage (MAS)

Tijdens een maatschappelijke stage doen jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. Zo leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Het Regionaal Archief Rivierenland biedt jongeren verschillende stagemogelijkheden.

Overige activiteiten

We organiseren ook educatieve activiteiten voor volwassnene. Zo is er regelmatig een Stamboomcafé in samenwerking met de afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging, organiseren we open dagen, lezingen, cursussen en rondleidingen.