Deil

Dorp behorende tot de gemeente Geldermalsen

Herkomst naam
In een oorkonde van 1148 worden ook landerijen te Daila genoemd. In de daarop volgende jaren komen we dit dorp in stukken tegen onder de namen Daile, Deile, Dilee, Deijl, Deil en Deyl. Het schijnt dat Deil zelfs al in 970 in een brief van Keizer Otto I wordt vermeld. De naam is wel verklaard vanuit de mogelijke oorsprong ‘teil’ of ‘tyl’dat een ‘rij’ betekent.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Deil
1978 - heden    gemeente Geldermalsen