Commissie Gemeenschappelijke bemaling Gellicum en Rumpt

1838 - 1954