Buren

Stad behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding van de naam Buren wordt gevonden in een eind 12e-eeuwse kopie van een oorkondenregister van het klooster Lauresham in Duitsland. Daarin komt een oorkonde voor uit 772, waarin wordt vermeld; "in pago Testrebenti in villa Hunsetti et in villa Buria mansum". De taalkundige betekenis van 'Bur' is klein huis. Dit zou kunnen verwijzen naar een vroeger - wellicht het oudste - kasteeltje. De heerlijkheid Buren en vanaf 1498 het graafschap, werd bestuurd door een gelijknamig geslacht van edelen. Buren was de hoofdstad van het graafschap. Sinds 1811 is het een zelfstandige gemeente.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - heden    gemeente Buren