Associatie van geërfden belast met de krib- en waterwerken

1772 - 1856