Archieven

 

Uw zoekacties: Versteend verleden

Bibliotheek en documentatie

Zoeken in de bibliotheek

Voordat je gaat zoeken in de bibliotheek, raden wij je aan om de pagina te lezen over bronnen in de bibliotheek: https://regionaalarchiefrivierenland.nl/boeken.

Uitgebreide hulp bij het zoeken, vind je op https://regionaalarchiefrivierenland.nl/hulp-bij-zoeken   

Eenvoudig zoeken
In de bovenste groene balk zie je een zoekveld ‘Alle velden’. Hier kun je trefwoorden invullen waarop je zoekt in alle beschrijvingsvelden in de bibliotheek en documentatiecollectie. Je kunt hier bijvoorbeeld zoeken op titel, auteur of trefwoord. 

Wildcards kunnen het zoeken makkelijker maken. De meest gebruikte wildcards zijn:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoek je naar woorden die op elkaar lijken.

Kun je niet vinden wat je zoekt, dan betekent dat nog niet altijd dat we het niet hebben. Neem dan contact op met onze studiezaal! 0344 612 230 of https://regionaalarchiefrivierenland.nl/vraag-over-archiefonderzoek

Uitgebreid zoeken
Klik op de knop ‘Uitgebreid zoeken’ aan de rechterkant en er opent een extra zoekvenster. In dit venster vind je de velden ‘Titel’, ‘Auteur’, ‘Plaats’ en ’Periode’.

Filters
Je kunt de zoekresultaten ook beperken door de filters te gebruiken in de groene balk onder het zoekveld ‘Alle Velden’. De filters zijn: ‘Soort’, ‘Collectie’ en ‘Gedigitaliseerde publicatie’.

Zoekresultaten
Als je alle zoekcriteria hebt bepaald, klik je op de knop ‘Zoek’. Je kunt de zoekresultaten oplopend of aflopend sorteren op titel, auteur of laatste wijziging.

beacon
 
 
Boek
110A Sz-Tl Versteend verleden
Titel:
Versteend verleden
Auteur:
Heiningen, Huub van
Editie:
1-25
Notabene:
2 mappen met artikelen over geschiedenis van straten en panden in Tiel. - Verschenen in: Dagblad De Gelderlander, 8 september 1994 t/m/ 27 maart 1997
Bevat:
meer
 
110.37 Het buurtje van Steven mulders.( Daalderop, De betuwe, Zandwijk, Meekrapfabriek, Verffabriek, Gasfabriek, Kwelkade, papierfabriek, Beernink & Co steenfabriek, Steenoven buitendijks, Inundatiekanaal, Van Gijtenbeek, Van Manen, 25 arbeiders, leerlooierijen, zoutziederij, oliemolen, brouwerijen, grutterijen, waterverffabriek, D. van Oosterhoudt, Steenovens, pannanfabriek, Echteldsedijk, pannenfabriek Van Veen, Echteldsedijk, Grotenbrugse grintweg N van A15 , Van Waardenburg, Lange Akkers bij Inundatiekanaal, De Lok 10 steenovens, woningbehoefte arbeiders vanuit steenindustrie, hoogseizoen semi permanente woningen voor seizoensarbeiders en gezinnen, steenovenhuisjes, Meekrapfabriek Huf van Burenstraat, brandweerkazerne, Meekrapfabriek verf snel verouderende techniek kleurstof na 20 jaar weer gesloten, boter en dierenmarkt, Caren en van Enthoven, gasfabriek, 1865 papierfabriek, succesvol, 80 werknemers, rietmatten, Plantage, Nieuwe Tielseweg, Hucht, protesten stank glucosefabriek, vergunning geweigerd in strijd met bestemmingsplan, hoger beroep bij de kroon, druivesuiker enmargarineboter productie, invloed Tielse society, Gemeente biedt Justitie grond van de Plantage aan voor gerechtsgebouw, protest magistraten, decenntraal gelegen, luchtvervuiling, moerassig gebied, na ophoging terrein bezwaren weg, Inundatiekanaal, sigarenfabriek naast Bellevue, Formijne en Gollards, arbeiders woningbouw, Kwelkade, Nieuwe Tielseweg, Hucht, Adamshof, Boer wordt huisjesmelker, Steven Mulders, Leprozerie 15e eeuw, Leprozen kijkgat in St maartenskerk, Arbeiderswoningen per rijtje verkocht met bewoners en al, pensioenvoorziening, Buurtje van Steven Mulders, varkenshok bij elk huisje, gezondheidsproblemen, dr Pammeyer, gezondheidscommissie, Dr Vermet en Fuchs, 1904 Kwelkade azijnzuurfabriek, grote verontreiniging, lozing in sloten en sloten dempen met afval, B&W laat oplossing aan bedrijven zelf toe, naam Azijnstraat moest worden Honingstraat, raadslid Bosman.).
 
110.39 Anderhalve eeuw bouwplannen voor het stadhuis.( van Lith de Jeude, Reuchlin, Jan Hasselman, Benjamin Hasselman, Böhnhoff, Schattenkerk, Cambier van Nooten, Stolk, Borrie, Broekens, Pop, Van Tellingen, 8 plannen stadhuis, 15 locaties, 15e eeuws stadhuis,Vleesstraat, verwoest 1944, teveel functies, rechtbank, gevangenis, politiebureau, nachtwacht, archief, 1842 Kamer van Koophandel, trias politica na Franse tijd andere invulling, Ambtsmanshuis optie stadhuis,geldgebrek, 1822 Reuchlin eigenaar Ambtsmanshuis, Trias politica, Rechtbank uit stadhuis, Instituut Razendijk, Kerkstraat, Ceciliakapel, rechtbank tot 1881, Cellulair huis van arrest, rechtbank na 1856 naar Bleekveld, Boter kaas en eierenmarkt na 1862 op oude locatie gesloopte oude stadhuis, Kerkstraat, Oude stadhuis Vleesstraat verzakt 1849, De Jong metselaar, Hollandsche Koffijhuis van Brune gemeentehuis tot 1852, Kazerne Hoogeinde nu politie,garnizoen tot 1836, opslagplaats, schutterij, isolatiegebouw Cholera lijders, Hoogendijk van Romselaar complex , Gasthuisstraat, Waterstraat, Lida's bloemenhuis, Artipon, politiebureau, school, Botermarkt, resterend deel aanbod nieuw gerechtsgebouw afgeketst geheim overleg, Archief als laatste overgebleven in oude stadhuis, Tiels archief kostbare bezittingen vanaf 1421, archiefstukken decentraal opgeslagen, weinig waarde archieven vond men, Rijksarchief stimuleert betere archivering, Rechtelijke archieven 1888 naar Arnhem, opslag archiefstukken chaotisch, 1898 commissaris na inspectie archief pas meer serieuze aanpak, Vele archiefstukken blijken verdwenen, Librije St Maartenskerk, archiefstukken verdwenen naar particulieren, Archief beter bewaard sinds vorige eeuw, WO II op zolder stadhuis, St Agnietenstraat betere archivering sinds 1850).
 
110.40 Dertig jaar durend pokerspel (burgemeester Bohnhoff 1897 - 1924, arbeiders organiseren zich, VZOD, 1910 censuskiesrecht, Pieter van Lavieren 1913, eerste socialist in reed Tiel, eerste wereldoorlog, sociale spanningen, mannen kiesrecht 1919, SDAP grootste partij in Tiel, Bonhoff conservatief kreeg progressief college, Van Lavieren wethouder, Thom Corbelijn wethouder, vrijzinnig liberaal, Woningwet 1901, ruimtegebrek gemeentehuis, Holandsch Koffijhuis, Bonhoff waarschuwing tegen spilzucht, Bonhoff liet zelf groot huis aan Stationsstraat bouwen, veilinghuis Campagne, speculanten, Corbelijn stroman gemeente, Van Lutterveld, villa Rozenhage Stationsstraat, Van Rappard, drie plannen, slopen opknappen andere locatie, Hoogeinde, verbouwing definitieve keuze, 1913, Buskens architect, uitwerken voor tekenleraar Scholten, Jan Willem Willemse, Gobel Formijne, stroman kastelijn Van Hees, Athmer, onderhandelingen twee jaar strookje grond, nieuwe keuken, optie kazerneterrein vervallen, Zandwijkse kerkhof, Nachtegaallaantje, Belgische vluchtelinhen, school E, stadsarchief, Sint Agnietenstraat, Athmer, slager Manassen vraagt hogere prijs, Berning architect, voorstel HBS Kalverbos, veel haken en ogen, financieel, plicht meebetalen bijzonder onderwijs extra last op begroting, commissie stadhuisbouw, Bosman Bonthond Ebben, socialisten weigeren in commissie plaats te nemen, Hoge Huys, Turkse moskee, Dresselhuys, , Alvana sigarenfabriek liep niet meer, PTT telefooncentrale, aanbod locatie nieuw stadhuis, Alvana afgebrand, wethouder Corbelijn, uiteindelijk vier woonhuizen gebouwd, St Walburgstraat 1,3,5 en 7, vermoeden afwijking bestemmingsplan door Bonhoff toegestaan, gebruikt om wethouder Van Lavieren te wippen.).
 
110.43 Heidens eiland in zee van christelijke moraal.(Missionaris Alpertus van Metz en het Tiel van rond het jaar 1000, Tielse kooplieden onbetrouwbaar, ruwe lieden eigen rechtsregels, overspel, meineed, mededogen, klagen bij de keizer, Hans van Rij 1980, Alpertus van Metz 1005 - 1017, klooster Utrecht, Amersfoort, De diversitate temporum, Hollanders belemmeren vaarweg naar Engeland, Rovers uit de bossen van de Merwede, kooplieden Christelijke moraal, Karel de Grote, Willibrordus, Barbaren, heidens recht, overlevering, Rijksdag Aken 802, leges barbarorum, Alpertus Tiel heidens eiland, 1400 - 1450 archief Gelderse graven en hertogen, rekeningen en gerechtssignaten, Tielse schepenbank, Wraak en Zoen, haaks op christelijke moraal, Karel V 1543 onderwerping Tiel, Antiek Fries / Skandinavisch gewoonterecht, Dorestad, Friese handel, criminaliteit Tiel, aantal lijkschouwingen, gerechtssignaten, aantal gemelde moorden / doodslagen gemiddeld 1 per twee weken rond het jaar 1500, Culenborchse Vehden, Gelderse oorlogen, Krijgsbendes, Tiel handelsstad, Tolhuis Tiel terechtstellingen, J. Boomgaard schatting aantal moord / doodslag, Amsterdam hoogste, Utrecht minder, Tiel tussen Amsterdam en Utrecht in, Tiel met steeds wisselend en labiel centraal gezag, Familie, moord familiezaak tussen dader en slachtoffer, rechter liefst er buiten gehouden, kerkhof "zoen" onderhandelingsplaats, boete salaris van de scout/ rechter, vrede, vredebreker, kerkhof, beslaen van verdachte, kooi, Henneke Rutgers 1416, Dirc Rovers d' Abt, St Maartenskerkhof, Dampoort, beslaen opten kerckhove, Bisschop van Utrecht, 1464 Johan van Rossem, offerblokken, kerk van zandwijk, stocker = beul uit Arnhem, jonck dwase, geseling, galg).
 
110.49 Volkshuisvesting Tiel begon met godskamers. Sociale woningbouw in vroegste vorm al sinds 15e eeuw bekend. (godskamers, 15e eeuw weduwen invaliden ouderen gratis, naast kloosters en kerken, pand Molenhoek 4, hoek Tolhuisstraat, armenhuisjes meest bezit van kerkelijke instelling, vervanging armenhuisjes meest door niet woonbestemming, Cellenbroedersklooster, 19e eeuw nog bewoond, recente uitbreiding woningbouw pas na 1860, Maartenskerk, 1805 Oud burger Mannen en Vrouwenhuis, 1825 eerste kadasterkaarten, Achterstand katholieken, armenhuisjes pensioenvoorziening en legatering aan RK kerk, 1843 Jan van Baars, Vijverhof, 1860 legaat armenhuisjes aan RK kerk Kromme Elleboog, Achterweg, Molenstraatje, 1860 weinig nieuwbouw, trek naar de stad : overbevolking, eerste Tielse fabrieken, dreiging cholera, Otto Hoogendijk van Romselaar, architect Stoop, 70 arbeiderswoningen buiten de stad, carré vorm, gift aan diaconie Hervormde Kerk, "De Stichting", Hoogendijkstichting, generaties lang bewoond, 1889 Formijne, huisjesmelkers, exploitatie arbeiderswoningen, beperkingen bouw arbeiderswoningen, woningwet, grondspeculatie, Stout uit Velp, verbod arbeiderswoningen bij station en invalswegen van Tiel, ontsiering, bende in volkswijken stinkende varkenshokken, inspectie volksgezondheid, typhus, Tering, eind 19e eeuw, veel woningbouw misstanden in Tiel, 1200 huurpanden en honderden krotten, relatie tering woonsituatie, schuldvraag bij industrie, burgemeester Bonhoff, conservatieve liberalen, Tydeman, Dijckmeester, sloop Twaalf Apostelen en Binnenhoek tbv uitbreiding industrie, stadsbestuur verwijt naar industrie, geen vervanging van de arbeiderswoningen, Gezondheidscommissie, eenkamerwoningen, onbewoonbaarverklaring, vervangende woonruimte).
 
111.52 Honderdtallen door menschen bewoonde ruimten,(1912 Maatschappij tot nut van t algemeen,'1911 Woningstichting, Woningwet, Bonhoff tegen inmenging overheid bij woningbouw, Pameijer liberaal progressief, De Winter, Spoorenberg, Vrijzinnig Liberale Bond, SDAP, Pameijer verheffing arbeidende klasse, gemeentelijk tonnenstelsel 1875, riolen mondden uit in de stadsgracht, relatie volksgezondheid en volkshuisvesting, veel Tielenaren in onbewoonbare woningen, Tijd vooruit, 1880 Pameijer , kerkhof Nachtegaalslaantje naar woningbouw, Pameijer dominant in raadsnotulen, Pameijer grote armenpraktijk, voorzitter Burgerlijk Armenbestuur, voorstel gemeente kan woningen onbewoonbaar verklaren, de Kroon, Pleidooi, Pameijer pleit inkomsten schatrijk weeshuis naar minder bedeelden, Bonhoff, Hoogendijkstichting, aanzuigende werking meer huizen, angst meer arbeiders dus meer invloed socialisten, Christenplicht, mr. Blom, Papesteeg, Heiligestraat, Zandwijk voorkeur, Kloosterweide, Vinkenhof, Westroyen, Weeshuis, Bonhoff woningbouw zaak industrie, Twaalf Apostelen, Binnenhoek, De Betuwe, Baesjou, Daalderop, Spoorenberg, verwijt gemeente industrie, Nutsstichting, 1913 raad akkoord, Kloosterweide, St Jozefstichting, Formijne architect, akkoord raad ingetrokken 1914 oorlogsdreiging, Inundatiekanaal, 1916 dreiging minder, bouw hervat Kloosterwei, weer gestopt schaarste bouwmaterialen, 1919 omwenteling Tielse raad progressieven meerderheid, Rooie pannenbuurt met dr Pameijerstraat, bouw hervat, St Jozefstichting, Woningbouwvereniging Tiel, woningtelling Overduin, woonsituatie blijft allerellendigst).