Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Ammerzoden, 1980 - 1998

3201 Archief van het gemeentebestuur van Ammerzoden, 1980 - 1998

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeente
2. Archief
3. Verantwoording inventarisatie
Noten
1. S.M. Dumont, M. Kleijnen, Vanwege den Koning. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992 p. 64.
2. Zie inv.nrs. 3201/2493 (1993-1994) en 3201/1048, 3201/2494 (jan.-feb. 1995).
3. Zie inv.nrs. 3201/2482-3201/3254.
4. Zie inv.nr. 3201/2027.
5. Zie inv.nrs. 3201/586 en 3201/3085 (jaarrekening 1980 en 1998).
6. S.M. Dumont, M. Kleijnen, Vanwege den Koning. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992 p. 66-68.
7. J.J.A. Buylinckx, Inventaris van het archief van de gemeente Nederhemert 1811-1955, Zaltbommel 1990, Inleiding p.4-9.
8. S.M. Dumont, Ammerzoden in : Th. en J. de Roos, gemeentehuizen in Gelderland. van Aalten tot Zutphen, (Werken Gelre nr. 46) Groningen 1995, p.30.
9. Zie inv.nr. 3201/2094.
10. Zie inv.nrs. 3201/3293-3201/3319.
11. Zie inv.nr. 3201/2096.
12. Zie inv.nr. 3201/702.
13. Zie inv.nr. 3201/2096.
14. E.G. van Doremaele, K.L. den Dekker en J.J.A. Buylinckx, Inventaris van het archief van de gemeente Ammerzoden (1811) 1945-1979. Inleiding p. 8.
15. Zie inv.nrs. 3201/3349-3201/3357.
16. Zie inv.nrs. 3201/2024-3201/2026. Wet van 9 september 1998, Staatsblad 1998, nr. 535.
17. Zie het verslag (nov. 1989) van zijn werkzaamheden in inv.nr. 3201/2080.
18. E.G. van Doremaele, K.L. den Dekker en J.J.A. Buylinckx, Inventaris van het archief van de gemeente Ammerzoden (1811) 1945-1979.
19. Zie bijgevoegde organisatieschema’s en mondelinge mededeling van voormalig registratuurmedewerkster (1989 - 1993) K.L. den Dekker.
20. Zie inv.nr. 3201/2080.
21. Zie inv.nrs. 3201/2883 (besluit informatiebeheer) en 3201/2884 (archiefverordeningen).
22. Zie inv.nr. 3201/2867.
23. Zie inv.nr. 3201/2080
24. Idem.
25. Zie inv.nrs. 3201/2082 en 3201/3255.
26. Zie noot 18.
27. Zie inv.nr. 3201/2080.
28. Archiefwet 1995, artikel 13 lid 1-2.
29. Zie inv.nrs. 3201/1118-3201/2879.
Literatuur
J.J.A. Buylinckx, Inventaris van het archief van de gemeente Nederhemert 1811-1955, Zaltbommel 1990.
S. Dumont, M. Kleijnen, Ammerzoden, een dorp aan een oude rivierbedding, in: Vanwege den Koning. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992, pp.64-71.
S.M. Dumont, Ammerzoden, in : Th. en J. de Roos, gemeentehuizen in Gelderland. van Aalten tot Zutphen, (Werken Gelre nr. 46) Groningen 1995, pp.27-30.
H. van Doremaele - van Gessel, Inventaris van het archief van de gemeente Heerewaarden 1938 -1998.
E.G. van Doremaele, K.L. den Dekker en J.J.A. Buylinckx, Inventaris van het archief van de gemeente Ammerzoden (1811) 1945-1979.
Bijlagen bij de inleiding
Bijlage 1: Samenstelling gemeenteraad per raadsperiode 1978-1998
Raadsperiode 1978-1982
Verkiezingen 31-05-1978
Burgemeesters:
H.T.M. Galama: 1974 - 01-10-1980
Jonkheer R.F.R.M. van Rijckevorsel : 16-04-1981 - 1987
Wethouders:
H. de Groot (PvdA)
M.H.A. Goesten (CDA)
A.M. van Wordragen (CDA) (derde wethouder in periode 07-10-1980 tot en met 16-04-1981).
Raadsleden:
R. v.d. Bogert (PvdA)
H.S. van Duijnen (Prot. Chr. Partij)
D.W.J.M. Enders (VVD)
M.H.A. Goesten (CDA)
H. de Groot (PvdA)
M.G.J. van Keulen (CDA)
B. de Koning (VVD)
E. v. Lopik (Prot. Chr. Partij)
G. Rademakers (CDA)
A.A. Verlouw (Lijst 3, geen partijnaam)
A.M. van Wordragen (CDA)
Secretaris:
W.H. de Hond
Raadsperiode 1982-1986
Verkiezingen: 02-06-1982
Burgemeester:
Jonkheer R.F.R.M. van Rijckevorsel
Wethouders:
M.H.A. Goesten (CDA)
E. van Lopik (CDA)
Raadsleden:
R. van den Bogert (PvdA)
H.S. van Duijnen (CDA)
M.H.A. Goesten (CDA)
H. de Groot (PvdA)
P.A. van Harsel (VVD)
M.G.J. van Keulen (CDA)
E. van Lopik (CDA)
J.W. Nijenhuis (VVD) stopt per 14-08-1984. Opgevolgd door I. Maan-ter Beek. Deze is per 29-04-1985 opgevolgd door G. Quick.
G.R.J.M. Roeling (CDA)
A.A. Verlouw (CDA)
A.M. van Wordragen (CDA)
Secretaris:
W.H. de Hond
Raadsperiode 1986-1990
Verkiezingen 26-11-1986*
Burgemeesters:
R.F.R.M. van Rijckevorsel tot 16-09- 1987
H.P.J. van Weegen (waarnemend) 16-01-1988 tot 06-03-1990
Wethouders:
M.H.A. Goesten (CDA)
E. van Lopik (CDA)
Raadsleden:
R. van den Bogert (PvdA)
H.H. Danklof (CDA)
H.S. van Duijnen (CDA)
M.P.A. Fraaije (CDA)
H. de Groot (PvdA)
P.A. van Harsel (VVD)
M.H.A. Goesten (CDA)
A.J.A. Hoffmans-Reukers (PvdA)
M.G.J. van Keulen (CDA)
E. van Lopik (CDA)
A.M. van Wordragen (CDA)
Secretaris:
W.H. de Hond tot 30-3-1990
* Landelijk werden de gemeenteraadsverkiezingen op 19-03-1986 gehouden. Echter niet in Ammerzoden om dubbele raadsverkiezingen binnen een kalenderjaar te voorkomen. Dit alles in verband met een voorgenomen gemeentelijke herindeling in Bommelerwaard en midden-Betuwe. Na het niet doorgaan van die herindeling vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats op 26-11-1986.
Raadsperiode 1990-1994
Verkiezingen 21-03-1990
Burgemeester:
J.C.M. Pommer
Wethouders:
A.M. van Wordragen (CDA)
M.H.A. Goesten (CDA), per 15-01-1992 opgevolgd door M.PA. Fraaije (CDA)
Raadsleden:
H.H. Danklof (CDA)
H.S. van Duijnen (CDA)
M.PA. Fraaije (CDA)
H.C. van Geffen (PVDA) (tot 01-12-1993, opgevolgd door C.H. vd. Heijden)*
M.H.A. Goesten (CDA) (tot 15-01-1992, opgevolgd door A.W. van Beek)
H. de Groot (PVDA)*
A.J.A. Hoffmans-Reukers (PVDA)*
P.M. van Cassel-Kokkeel (CDA)
M.G.J. van Keulen (CDA)
E. van Lopik (CDA)
A.M. van Wordragen (CDA)
Secretaris:
H.M. Pulles
*A.J.A. Hoffmans-Reukers, H. de Groot, C.H. van der Heijden zeiden per 28-05-1993 hun lidmaatschap van de PvdA op. Zij maakten op persoonlijke titel de raadsperiode af, maar stelden zich wel op als één fractie.
Raadsperiode 1994-1998
Verkiezingen 02-03-1994
Burgemeester:
J.C.M. Pommer
Wethouders:
H. de Groot (Gemeenschappelijk Belang)
M.P.A. Fraaije (CDA)
Raadsleden:
H.J. Aarts (Gemeenschappelijk Belang)
S. Bouwmeester (Gemeenschappelijk Belang), (17-10-1995 opgevolgd door H.E.E. de Groot*)
H.H. Danklof (CDA)
M.P.A. Fraaije (CDA)
W.J.M. Goesten (CDA)
H. de Groot (Gemeenschappelijk Belang)
C.H. van der Heijden (Gemeenschappelijk Belang)
A.J.A. Hoffmans-Reukers (Gemeenschappelijk Belang)
H.C. van Iperen de Groot (D’66)
M.G.J. van Keulen (CDA)
E. van Lopik (CDA), (01-07-1996 opgevolgd door A.W. van Beek)
Secretaris:
H.M. Pulles
* H.E.E. de Groot is een zoon van wethouder H. de Groot, dit was geen belemmering.
Bijlage 2: Alfabetische lijsten van bestuurders en functionarissen 1980-1998
Burgemeesters
Galama, H.T.M. 1973 - 1980
Pommer, J.C.M. 1990 - 1998
Rijckevorsel, Jonkheer R.F.R.M. van 1981 - 1987
Weegen (waarnemer), H.P.J. van 1988 - 1990
Wethouders:
Fraaije, M.P.A. 1992 - 1998
Goesten, M.H.A. 1978 - 1992
Groot, H. de 1978 - 1982, 1994 - 1998
Lopik,E. van 1982 - 1990
Wordragen, A.M. van 1980 - 1981, 1990 - 1994
Raadsleden:
Aarts, H.J. 1994 - 1998
Beek, A.W. van 1992-1994, 1996 - 1998
Bogert, R. v.d. 1978 - 1990
Bouwmeester, S. 1994 - 1995
Cassel-Kokkeel, P.M. van 1990 - 1994
Danklof, H.H. 1986 - 1998
Duijnen, H.S. van 1978 - 1994
Enders, D.W.J.M. 1978 - 1982
Fraaije, M.P.A. 1986 - 1998
Geffen, H.C. van 1990 - 1992,
Goesten, M.H.A. 1978 - 1992
Goesten, W.J.M. 1994 - 1998
Groot, H. de 1978 - 1998
Groot, H.E.E. de 1995 - 1998
Harsel, P.A. van 1982 - 1990
Heijden, C.H. van der 1992 - 1998
Hoffmans-Reukers, A.J.A. 1986 - 1998
Iperen de Groot, H.C. van 1994 - 1998
Keulen, M.G.J. van 1978 - 1998
Koning, B. de 1978 - 1982
Lopik, E. v. 1978 - 1996
Maan ter Beek, I. 1984 - 1985
Nijenhuis, J.W. 1982 - 1984
Quick, G. 1985 - 1986
Rademakers, G. 1978 - 1982
Roeling, G.R.J.M. 1982 - 1986
Verlouw, A.A. 1978 - 1986
Wordragen, A.M. van 1978 - 1994
Inventaris

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
93,87
Gevonden archiefstukken