Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1980 - 1989

3168 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1980 - 1989

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. De gemeente
2. Archief
3. Inventarisatie
Noten
1. Deze paragraaf is ontleend aan de informatie in de inventarisnummers 3168/1-3168/8.
2. Raadsbesluit Heerewaarden 19-1-1989. Bij KB van 14-6-1989 werd besloten het verzoek tot vrijwillige samenvoeging niet verder in behandeling te nemen.
3. Op het moment van het schrijven van deze inleiding, april 1998, heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel reeds aangenomen en staat de Eerste Kamer op het punt om dat voorbeeld te volgen.
4. Mede omdat in de inleidingen van de inventarissen van de vorige archiefblokken al vrij uitvoerig over het gemeentelijke takenpakket is geschreven, is er voor gekozen om slechts van enkele nieuwe of sterk veranderende taken van de gemeente in de periode 1980-1989, alsmede over de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, enkele gegevens te verstrekken.
5. Zie voor stukken over de stads- en dorpsvernieuwing de inventarisnummers 3168/1144-3168/1150.
6. Voor het resultaat van dit onderzoek zie de inventarisnummers 3168/1348-3168/1351.
7. Voor de stukken over monumentenzorg zie de inventarisnummers 3168/1343-3168/1361.
8. Aanleg van de straten Het Aarkeland, De Torenvalk, De Koolmees, De Merel, De Kievit, De Bellefleur, De Sterappel, De Mispel, De Goudrenet en De Winterjan.
9. De stukken over de bouw en financiering van de woningcomplexen in het archief van de gemeente zijn grotendeels vernietigd of op vernietigingsdatum afgesteld. Wel zijn de stukken over het verlenen van de bouwvergunningen bewaard. Zie hiervoor bijlage 4 bij de inventaris. In het archief van de woningbouwstichting berusten uiteraard wel stukken over de bouw en exploitatie van de complexen.
10. Zie voor de stukken over rampenplannen de inventarisnummers 3168/1170-3168/1173.
11. Zie de inventarisnummers 3168/495-3168/496.
12. Zie de inventarisnummers 3168/514-3168/521.
13. Zie inventarisnummer 3168/64.
14. Zie inventarisnummer 3168/95.
15. Zie inventarisnummer 3168/60.
16. Zie inventarisnummer 3168/61.
17. Zie voor de wethoudersbenoemingen inventarisnummer 3168/57.
18. In 1989 werd voor het eerst een archiefmedewerker benoemd.
19. Inventarisnummers 3168/1408-3168/1424.
Bijlagen bij de inleiding
BIJLAGE 1: LIJST VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN
Indien het jaartal 1989 tussen vierkante haken staat, wil dit zeggen dat de persoon in kwestie ook na dat jaar nog in functie bleef.
BURGEMEESTERS
P.H. Pols 1968-1980
B.P. Jansema 1981-1989
N. Veenvliet (waarnemer) 1989-1990
WETHOUDERS
H.W. van Heel 1955-1980
C. Beenen 1980-1982
W. van der Zalm 1978-1986
J. Verhoeven 1980-1986
P.M.J. Verhoeven 1987-[1989]
G.J. Záborszky 1987-[1989]
RAADSLEDEN
H.W. van Heel 1955-1980
W. van der Zalm 1962-[1989]
J. Verhoeven 1966-[1989]
C. Beenen 1974-1986
P. Smit 1978-1980
M.C. Sterk 1978-1986
J. de Zwart 1978-1982, 1986-[1989]
W.M. Verharen-van Alem 1980-1982
G.H. Lam-Verhoeven 1980-1983
Th. H. van Kerkhof 1982-1985
J.C. de Zwart 1982-1986
A.H.J. Huizer 1983-1986
J. Verharen 1986
O.A.A.G. Wijgerse-Hendriks 1986
A. van Cuijlenborg 1986-[1989]
J.J.C. van Kraanen 1986-[1989]
P.M.J. Verhoeven 1986-[1989]
G.J. Záborszky 1986-[1989]
GEMEENTESECRETARISSEN
J.J. Meijdam 1979-1987
H. Verhoeven 1987-1989
BIJLAGE 2: AANTAL INWONERS
Vermeld is het aantal inwoners per 31 december. De gegevens werden ontleend aan de stukken over bevolkingsstatistiek (inventarisnummer 3168/383).
1980. 2880
1981. 2906
1982. 2856
1983. 2869
1984. 2871
1985. 2888
1986. 2891
1987. 2948
1988. 3005
1989. 3084

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
18,62
Gevonden archiefstukken