Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Vereeniging Rossums IJsclub, 1901 - 1946

3011 Archief van de Vereeniging Rossums IJsclub, 1901 - 1946

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
De vereniging werd opgericht op 21 februari 1901. (Volgens de voorzitter, in de algemene ledenvergadering van 24 september 1941, was de ijsclub de oudste vereniging van Rossum. Tot beschermheer koos de ijsclub M. baron van Randwijck en als ere-voorzitter F. baron van Randwijck. In 1932 werd notaris A. Hijner ere-voorzitter en in 1940 F.W. baron van Randwijck beschermheer.
De statuten werden goedgekeurd bij K.B. van 27 maart 1909 nr. 63. De algemene ledenvergadering had reeds in 1908 het huishoudelijk reglement vastgesteld. Het bestuur bestond toen uit: A. van Latestein (voorzitter), J.J. Karels (secretaris), J. de Ridder (penningmeester), R. van den Bosch, B. van Overdam, P. de Vries en F. Winkenius (commissarissen).
Om lid te kunnen worden moest men minimaal 14 jaar zijn. Onder de 18 jaar bezat een lid geen stemrecht. De contributie bedroeg fl. 0,50 per jaar. Als herkenningsteken droegen de bestuursleden op de ijsbaan een zilveren schaatsje op de linkerborst. De opbrengsten van de regelmatig georganiseerde wedstrijden besteedde de club soms aan een goed doel. Dat er ook gezorgd werd voor muziek tijdens het schaatsen blijkt uit enkele posten in het kasboek van januari 1914: 'Aan fanfare Juliana voor muziek 17 jan. fl. 25,-. Aan harmonicaspelers op 19 jan. fl. 6,-. Aan Leander voor orgelmuziek op 23 jan. fl. 12,-.' Het aantal leden dat de vergaderingen bezocht schommelde tussen de 20 en 40. Uit de contributieopbrengsten valt af te leiden dat het ledenbestand veel hoger is geweest en meestal boven de honderd moet hebben gelegen. Door verandering in de contributie en de reductie voor gezinsleden is het exacte aantal niet te berekenen. In het kasboek staan voor enkele jaren de precieze gegevens: 1926 (91 leden), 1927 (111 leden), 1928 (154 leden).
Waar de eerste tientallen jaren na de oprichting geschaatst werd, blijkt niet uit de stukken. Een eigen ijsbaan bezat de club niet. Die kwam pas in 1933 toen de vereniging het 'uitgestoken land' aan de Doorningstraat huurde voor een periode van 20 jaar voor fl. 75,- p.j. De aanleg van de baan kostte fl. 600,- terwijl er slechts fl. 300,- in kas zat. De overige gelden verkreeg de club door een renteloze obligatielening uit te schrijven. In de loop der jaren bleek het echter steeds moeilijker om het geld voor de huur en het onderhoud op te brengen. Het verminderen van de huur voor de baan tot fl. 25,- deed daar weinig aan af. Eind 1943 was het 'uitgestoken land' ongeschikt geworden voor de ijsbaan. Het huurcontract werd opgezegd. De ledenvergadering machtigde het bestuur op 2 december 1943 om 'wanneer er ijs is, te handelen naar bevindt van zaken en de ijsclub te laten bestaan'. De notulen van die vergadering, waarin de voorzitter een voorstel tot combinatie met de Hurwenense ijsclub afwees, zijn de laatste die in dit archief aanwezig zijn. Uit het kasboek blijkt dat er op 11 november 1945 nog een algemene ledenvergadering moet zijn gehouden, maar ook dat de club vanaf eind 1943 een slapend bestaan leidde: er zijn nauwelijks nog uitgaven geboekt. Het positieve saldo waarmee het kasboek afsluit in 1946 bedraagt fl. 147,78. Waarschijnlijk is de vereniging vrij snel daarna definitief ter ziele gegaan.
Het archief heeft schimmelschade opgelopen omdat het jarenlang te vochtig is opgeborgen. De omvang van het archief bedraagt 0,12 m. Aan de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld.
J. Buylinckx, Zaltbommel 1988.

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
0,12
Categorie: