Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
4.1. Voorwaarden voor raadpleging
1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935
Inleiding
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
4.1.
Voorwaarden voor raadpleging
De archieven zijn openbaar. Testamenten (ook vaak in notarieel jargon 'uiterste willen' of 'uiterste wilsbeschikkingen' genoemd) zijn in verband met de privacybescherming pas 110 jaar na de geboorte van de testateur openbaar. Aangezien iemand die een testament opmaakt wettelijk minstens 16 jaar moet zijn, geldt de facto een openbaarheidstermijn van 96 jaar (110-16=94). Een termijn die in de praktijk nog vaak enigszins verlengd wordt omdat de akten slechts eenmaal per 10 jaar worden overgedragen aan openbare archiefinstellingen. Vanwege die afwijkende openbaarheidstermijn zijn de testamenten uit de series akten van ná 1916 gelicht. Die testamenten zijn nog niet overgebracht en berusten dus niet bij het Regionaal Archief Rivierenland. Ze staan wel vermeld in de repertoria (inhoudsopgaven).

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
22,5
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnrs. 0168 en 3152. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Categorie: