Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Lienden, 1853 - 1964

0800 Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Lienden, 1853 - 1964

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het 'Burgerlijk Armbestuur' is in 1835 opgericht uit een legaat van de heer mr. Reynier Verschoor. Bij zijn nalatenschap was een legaat van 400 gulden 'aan de armen van Lienden'. De testamentair-executeur wilde dit aan de Diaconie van de Hervormde gemeente overdragen. Hiervoor gaven Gedeputeerde Staten echter geen toestemming. Het geld zou in dat geval allen bestemd zijn geweest voor de Hervormde armen, terwijl het legaat sprak van de 'algemene armen'. Daarop kreeg het gemeentebestuur van Gedeputeerde Staten de opdracht om een Algemeen Armenfonds in te stellen. Het reglement van het Liendense Algemeen Armenfonds werd in september 1835 goedgekeurd. In de eerste jaren had het fonds nog weinig financiële armslag, maar er deden ook weinig inwoners een beroep op het fonds. De meeste inwoners waren hervormd en kwamen dus toch bij de diaconie terecht. In 1854 kwamen er inkomsten bij en vanaf 1880 werd ook een gemeentelijke subsidie toegevoegd.
Archiefstukken betreffende de oprichting van het Armbestuur zijn opgenomen in het archief van de gemeente Lienden 1811-1928, inv.nrs. 412 en 450;
Bij raadsbesluit van 27 februari 1957 werd de naam van de instelling gewijzigd in "Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente Lienden".
Per 1 januari 1965 werd de Instelling voor Maatschappelijke Zorg van de gemeente Lienden opgeheven als gevolg van het in werking treden van de Algemene Bijstandswet. De aanwezig saldi werden met de algemene dienst van de gemeente Lienden verrekend.
De omvang van het archief is 1,0 meter. Bij de inventarisatie zijn kladrekeningen en bijlagen bij de rekening vanaf 1946 vernietigd.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
1