Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het kapittel en de kerkfabriek van de St.-Maarte...

3323 Archief van het kapittel en de kerkfabriek van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel, 14e-16e eeuw

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
9. Literatuurlijst
3323 Archief van het kapittel en de kerkfabriek van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel, 14e-16e eeuw
Inleiding
9.
Literatuurlijst
NB:
De in deze lijst genoemde werken zijn aanwezig in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland.
- Acquoy, J.G.R., Jan van Venray en de wording en vestiging van der Hervormde Gemeente te Zalt-Bommel, 's-Hertogenbosch 1873.
- Bams, J.W.K, Het college van kanunniken te Bommel, in: Sint Maarten Bulletin 22 (1991), p.3-6.
- Bams-van der Staaij, M.F., De carrière van de laatste pastoor van de Sint-Maarten, in: St. Maarten Bulletin 26 (z.jr. [1995]), p.3-12.
- Beckering Vinckers, H., De blokkade van Zalt-Bommel Ao 1574. Wie was Gasparus de L'Agarge, schrijver van 'het dagboek'?, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 30 (1927) p.95-101.
- Beckering Vinckers, J., De historische schoonheid van Zaltbommel, Amsterdam 1944.
- Doornmalen, S.E.M. van, Index op het middeleeuwse obituarium van het kapittel van de St.-Maartenskerk in Zaltbommel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 29 (1993) nr. 82-83, p.183-185.
- Frenken, A.M., Bommelensia, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, jrg. 8 (1966), afl.1 van 11 mei 1966, p.222-250. (In de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland bevindt zich een vertaling van de hand van G.G. Homburg van een aantal van de Latijnse passages in dit artikel.)
- Groenendijk, J., en K. Emmens, D' oude lombard. Zes eeuwen kanunnikenhuis. De geschiedenis van Kerkplein 17 te Zaltbommel’, Zaltbommel 2008.
- Groenendijk, J., en K. Emmens, Zes eeuwen kanunnikenhuis. De geschiedenis van Kerkplein 17 te Zaltbommel, in: Tussen de Voorn en Loevestein 44 (2008) afl. 134, p. 1-17.
- Homburg, G.G., De koorbanken van de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel. Technische en historische verkenningen, Zaltbommel 1996.
- Huybers, H.F.M., en J. Kleyntjes, De blokkade van Zalt-Bommel. Dagverhaal van Gasparus de l'Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges. Hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574, Arnhem 1925 (= Werken Gelre nr. 16).
- Kuys, Jan, Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Hilversum 2014.
- Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen, 's-Gravenhage 1939 (proefschrift).
- Maris, A.J., Vorming van kapittelen van seculiere kanunniken in Gelderland voor de Reformatie, in: Nederlands Archievenblad, jrg. 70 (1966), p.148-172.
- Peijnenburg, J., Het kapittel van Sint Maarten te Zaltbommel, in: Sint Maarten Bulletin 31 (2000), p.3-7.
- Siebelt, A.S.M., De rekeningen van het kapittel te Zaltbommel. Een onderzoek naar de samenstelling van het vermogen van een geestelijke instelling over de periode 1425-1570, Nijmegen 1984 (doctoraalscriptie).
- Siebelt, A.S.M., Het grondbezit van het Bommelse kapittel in de zestiende eeuw, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 21 (1985) nr. 56, p.38-47.
- Siebelt, A.S.M., Pastoorsconflicten in de vijftiende eeuw, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 22 (1986) nr. 59, p.45-50.
- Siebelt, A.S.M., Geestelijken verbonden aan de St. Maartenskerk te Zaltbommel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 23 (1987) nr. 61, p.1-8 en 24 (1988) nr. 64, p.20-23.
- Siebelt, A.S.M., Het obituarium van het kapittel van de St. Maartenskerk te Zaltbommel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 24 (1988) nr. 66, p.62-77.
- Siebelt, A.S.M., Uit de rekeningen van het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, 28 (1992) nr.76, p.22-24.
- Spijkers, A.P.A.M., Abdij-archief van Postel op microfilm, in: Brabants Heem, jrg. 38 (1986), nr. 1, p.2-6.
- Stichtingsbrief kapittel St. Maartenskerk Zaltbommel 1303, in: S. Muller Fz., Het rechtsboek van den dom van Utrecht door H. Wstinc, 's-Gravenhage 1895, p. 39-41.
- Stoops-Tempelaar, H.G.F., Huisvesting van de kanunniken, in: Sint Maarten Bulletin 22 (1991), p.7-11.
- Vos, A., De koster en andere kerkdienaren, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. 21 (1985), nr. 57, p.85-87.
- Welvaarts, Th.Ign., Het kapittel van Zalt-bommel naar de archieven van Postel's abdij 1331-1594, in: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 19 (1892), p.204-253.

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
0,85