Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van scheepsschroevenfabriek Van Voorden te Zaltbomme...
x3295 Archief van scheepsschroevenfabriek Van Voorden te Zaltbommel, 1888 - 1995 (2011)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3295 Archief van scheepsschroevenfabriek Van Voorden te Zaltbommel, 1888 - 1995 (2011)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Van Voorden
3295 Archief van scheepsschroevenfabriek Van Voorden te Zaltbommel, 1888 - 1995 (2011)
Inleiding
1.
Van Voorden
Op 4 september 1899 passeert bij notaris Bastiaan van de Werk in Zaltbommel de akte van oprichting van een vennootschap (onder firma) genaamd A.P. van Voorden en Co. 1) De vennootschap wordt aangegaan door de neven Aris (Arie) Pieter van Voorden (1862-1933) en Gijsbertus Johannes van Voorden (1876-1958), beiden smid. Het doel is het gemeenschappelijk uitoefenen van een smederij en het fabriceren van 'rijwielen' , de handel in ijzerwaren en rijwielen, rijwielonderdelen en benodigdheden.
Naast het dagelijkse smidswerk repareert A.P. van Voorden en Co. geregeld schroeven van schepen die langs komen over de Waal. Na 1900 komen de motorschepen op. Bij schade aan de schroef legden ze aan in de Zaltbommelse haven en kwamen dan bij de smid die vlakbij in de Waterstaat zat: A.P. van Voorden. Deze klandizie bracht de neven op het idee om zelf scheepsschroeven te gaan produceren. In 1912 wordt de bestaande vennootschap ondergebracht in een nieuwe vennootschap, genaamd A.P. van Voorden en Compagnie, waarin ook Carel Hendrik van Velthuijzen aandeelhouder wordt. Van Velthuijzen komt vanuit Den Bosch waar hij ervaring heeft opgedaan met het gieten van scheepsschroeven. 2) Gedrieën beginnen ze in 1912 met een echte scheepsschroevenfabriek.
Na twintig jaar treedt Van Velthuijzen uit de vennootschap. 3) Op 1 juli 1933 gaan de neven Van Voorden verder in een nieuwe vennootschap met de naam A.P. van Voorden & Co. Op 11 juli 1933 overlijdt Aris Pieter van Voorden. De vennootschap wordt vernieuwd met de weduwe van Aris, Hester Alberta Pannekoek als nieuwe vennoot. Hester Alberta Pannekoek overlijdt op 23 november 1935. De vennootschap wordt dan door G.J. van Voorden voortgezet met haar zoon Dirk Willem van Voorden.
Op 1 januari 1944 wordt de vennootschap ontbonden. Dirk Willem zet de vennootschap onder de zelfde naam alleen voort. Op 9 juli 1946 wordt de Naamloze Vennootschap Zaltbommelsche Stuwschroevenfabriek, v/h. A.P. van Voorden & Co opgericht met als vennoten Dirk Willem van Voorden (tevens directeur) en Johannes Cornelis Jacobs (bankier te Zaltbommel met 1 aandeel). De oude vennootschap onder firma A.P. van Voorden & Co wordt geliquideerd. Op 10 maart 1961 overlijdt Johannes Cornelis Jacobs. Op 20 augustus 1961 wordt Hessel Albert van Voorden (zoon van Dirk Willem) benoemd tot adjunct-directeur. John Louis Francois de Vries wordt commissaris van de vennootschap. De naam van de vennootschap wordt bij akte van 28 december 1862 gewijzigd in Van Voorden Zaltbommel N.V. Op 14 november treedt Dirk Willem van Voorden terug als directeur. Hessel Albert van Voorden wordt directeur, zijn zuster Cornely Hester Elisabeth van Voorden wordt commissaris.
Op 5 maart 1973 wordt de NV omgezet in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met Dirk Willem en Hessel Albert als directeuren/vennoten. Cornely Hester Elisabeth van Voorden en John Louis Francois de Vries zijn (blijven) commissaris. Op 25 juni 1973 treedt Dirk Willem van Voorden uit als directeur en wordt commissaris. Hij overlijdt op 8 september 1976 te Oostende (België). Als commissaris wordt hij opgevolgd door zijn echtgenote Elisabeth Antje Cornelia van der Schoot. Commisaris John Louis Francois de Vries treedt met ingang van 1 januari 1979 terug. Commisaris Cornely Hester Elisabeth van Voorden volgt met ingang van 1 juli dat jaar. Op 17 augustus 1977 worden nieuwe statuten voor Van Voorden Zaltbommel BV opgesteld. Per 1 december 1979 treedt Hessel Albert van Voorden terug als directeur en wordt president-commissaris. Nieuwe directeur wordt Gerard Pieter Hoorn. Petrus Antonius Josephus van de Bouwhuijzen wordt commissaris per 1 december 1979.
Per 4 oktober 1982 treedt Gerard Pieter Hoorn terug als directeur. De directie komt in handen van Hodikin Management BV (met als enig aandeelhouder Gerard Pieter van Hoorn). Op 29 juni 1984 treedt Elisabeth Antje Cornelia van der Schoot terug als commissaris (zij overlijdt op 6 mei 2002 te Oostende/België). Per 1 januari 1985 wordt Jacobus Adrianus Johannes Antonius Meeuwissen adjunct-directeur. Met ingang van 20 mei 1986 wordt de naam van de BV gewijzigd in Van Voorden Beheer 1 B.V. Op dezelfde datum treedt Hessel Albert van Voorden terug als commissaris net als Petrus Antonius Josephus van de Bouwhuijzen. Op 1 juli treedt Hodikin Management BV als directie terug. De directie wordt overgedragen aan Vomanco BV (c.q. Gerard Pieter van Hoorn). Per 2 januari 1987 neemt Hodikin Management BV de directie weer op zich (en draagt Hessel Albert van Voorden zijn aandelen over aan Gerard Pieter Hoorn.) De band met de familie Van Voorden is definitief voorbij. (Hessel Albert van Voorden overlijdt op 15 oktober 1990). Enig aandeelhouder wordt Novidelfa Holding BV (= Gerard Pieter Hoorn). 4)
Vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw vinden er geregeld wijzigingen plaats in de naam van de bedrijven en de directie. Wisselende BV's treden als zodanig op. De Van Voordengroep wordt geformeerd waaronder verschillende bedrijven vallen. Daaronder ook enige tijd Promac BV en Hodi BV. Ook worden bedrijfsactiviteiten en vastgoed in afzonderlijke BV's ondergebracht. In 1987 vind een management-buy-out plaats door Gerard Pieter van Hoorn. In 1994 doet Jac Meeuwissen, adjunct-directeur sinds 1984, een nieuwe management-buy-out en neemt het bedrijf over van Hoorn. In 2013 bestaat Van Voorden nog steeds. Sinds 2012 zijn de activiteiten ondergebracht in Royal Van Voorden Castings en Van Voorden Maritime, beide onderdeel van de Andus Group. De Andus Group is een holding van constructie, offshore en maritime bedrijven in Nederland, België en Slowakije. 5)
2. Motorschip Helvetia-S
3. Het archief
Noten
1. Zie inventarisnummer 3295/223. 2. Zie inventarisnummers 3295/164 en 3295/224. 3. Zie inventarisnummer 3295/166. 4. Zie inventarisnummers 3295/63 - 3295/66. 5. De Andus Group is voortgekomen uit de RijnDijk Staalgroep van Tom van Rijn. In 2009 veranderde de naam van RijnDijk Staalgroep in Andus Group. In 2012 nam de Andus Group de Van Voordenbedrijven over. (zie: http://www.andusgroup.com) 6. Zie inventarisnummer 3295/225. 7. Zie inventarisnummer 3295/227.
Literatuur
Van Voorden Koerier.
K. Metz, Van Voorden masters in quality, since 1912 : a century of Van Voorden companies : from 'A.P. van Voorden & Co' to Van Voorden castings and Van Voorden maritime (Zaltbommel 2012).
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE: Lijst van vernietigde stukken
NB. Alle aanwezige stukken van voor 1913 zijn bewaard. In 1912 is de scheepsschroevenfabriek opgericht.
Algemeen - Dubbelen drukwerk - Oude prijscouranten en drukwerk van derden
Financiële administratie - Nota’s en kwitanties 1935 - 1960 - BTW aangiftes 1985 - 1990 - Kasboeken 1920 - 1960 - Crediteuren- en debiteurenregistratie 1913 - 1950 - Stukken betreffende (vervallen) verzekeringen
Personeelsadministratie - Loonadministratie 1925 - 1960 - Urenregistratie 1916 - 1935 - Overzichten pensioenafdrachten - Vakantieregistraties - Personeelsregelingen (algemeen, functiewaardering en -omschrijvingen)
Producten - Verzendboeken vanuit magazijn (kleine) materialen 1920 - 1950 - Provisies 1964 - 1983 - Inkoop- en verkoopboeken (kleine) materialen 1935 - 1950 - Correspondentie met leveranciers en klanten 1940 - 1950
Kenmerken
Datering:
1888 - 1995 (2011)
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1888 - 1995 (2011)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
5
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS