Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Maasdriel, 1945 - 1979
x3203 Archief van het gemeentebestuur van Maasdriel, 1945 - 1979
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3203 Archief van het gemeentebestuur van Maasdriel, 1945 - 1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Bestuur
3. Naam, wapen en vlag
4. Archief
5. Inventarisatie
3203 Archief van het gemeentebestuur van Maasdriel, 1945 - 1979
Inleiding
5. Inventarisatie
De bewerking van het archief vond plaats in het kader van de uitvoering van de Archiefwet 1995, die onder meer bepaalt dat overheidsarchiefstukken na twintig jaar moeten worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats in de zin der wet en dat de overheidsinstanties daarbij verantwoordelijk zijn voor het opschonen, beschrijven en goed materieel verzorgen van hun archieven vóór overbrenging. In 1998 werden de te inventariseren archiefbescheiden uit het semi-statisch archief van de gemeente gelicht en bewerkt bij A & I Archiefbewerking B.V. te Assen. Het totale archiefbestand bedroeg voor bewerking 99,75 strekkende meter. Hiervan werd circa 29 strekkende meter archief van ná 1979 onbewerkt geretourneerd naar de gemeente Maasdriel. Na afloop van de bewerking werd 39 meter archief in 1999 overgebracht naar het Streekarchief Bommelerwaard. Circa 31,5 meter archief werd voor vernietiging voorgedragen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de 'Handleiding voor bewerking van door de Bommelerwaardse gemeenten naar het Streekarchief Bommelerwaard over te brengen archieven' uit 1996. Voorts golden de inventarissen van de gemeente Hedel (1945-1979) en Rossum (1980-1989) als voorbeeld.
De cesuren in de jaren 1945 en 1979 zijn ingegeven door praktische motieven. Het archief tot 1945 was al overgebracht naar het Streekarchief. Gekozen werd voor het blok tot en met 31 december 1979 om op die wijze te voldoen aan de bepalingen van de Archiefwet 1995, die openbaarheid en overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats van overheidsstukken na 20 jaar voorschrijft. Het is een landelijk gebruik om de archiefblokken te besluiten met jaren die eindigen op een 9. Op die manier wordt ook aangesloten bij andere Bommelerwaardse gemeenten die hun archiefblok tot en met 1979 hebben afgesloten en overgebracht naar het Streekarchief.
Onderwerpsmappen en verzameldossiers werden zoveel mogelijk gesplitst op stukken voor en vanaf 1 januari 1980. Was er duidelijk sprake van een zaak dan was het jaar waarin het besluit werd genomen bepalend in welk archief het dossier werd opgenomen. Zo kunnen enkele dossiers toch over de blokgrens van 1979 heenlopen. Van de personeelsdossiers werden alleen de mappen afgescheiden van personeel dat in de periode 1945-1979 werkzaam was bij de gemeente. Van de series met secretarie-, grootboekkaarten en grootboekbladen is de meest volledige serie grootboekkaarten bewaard gebleven.
Tijdens de inventarisatie werd nog een strekkende meter archief uit de periode 1945-1977 toegevoegd aan het archief. Deze archiefbescheiden waren reeds naar het Streekarchief overgebracht en afgezonderd gedurende de inventarisatie van het archiefblok tot 1945. Het betrof overwegend stukken van vlak na de oorlog. De bescheiden waren al materieel verzorgd en beschreven in een plaatsingslijst. Ten aanzien van de vernietiging van stukken over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog is grote terughoudendheid betracht.
Voor de indeling van het archief is gebruik gemaakt van een standaardschema van het Streekarchief. De indeling hiervan is grotendeels ontleend aan de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ten aanzien van de omvangrijke series van aan- en verkopen is niet gekozen om deze in aparte bijlagen bij de inventaris op te nemen.
6. Aanwijzingen voor de gebruiker
7. Aanvulling inleiding
Noten
1. Zie nummer 3203/4.
2. G. Verkuil, Vertel nog eens ... Bommelerwaardse Herinneringen, Zaltbommel 1996, p.41.
3. Zie nummer 3203/1153.
4. Rondom de toren, Waardenburg 1994, p.131.
5. Zie nummer 3203/1898.
6. Zie nummer 3203/116.
7. Zie nummer 3203/113.
8. Zie nummer 3203/3.
9. Zie nummer 3203/216.
10. Idem.
11. Zie nummer 3203/1159.
Literatuur
Boxtel, A. van, Hoe kwam Alem bij de gemeente Maasdriel, in: Drielse vertellingen, p.7, 24.
Buylinckx, J., en H. van Houten, Het gemeentehuis, in: Drielse vertellingen, p.236-237.
Driel, A. van, Kroniek van 40 jaar voetbal in de 'binnendorpen' 1945-1985, Kerkwijk 1985.
Drielse vertellingen, tijdschrift van de Oudheidkamer Maasdriel, nr. 1 - heden.
Dumont, S. en M. Kleijnen, Van Wege den koning : gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992.
Het Gelders Rivierengebied uit zijn isolement : een halve eeuw plattelandsvernieuwing, Zutphen 1988.
Roos, J. de en T. de Roos, Gemeentehuizen in Gelderland : van Aalten tot Zutphen, Arnhem 1995.
Verkuil, G., Alem en de kanalisatie van de Maas, in: Vertel nog eens ... : Bommelerwaardse herinneringen, Zaltbommel 1996, p.38-42.
Verkuil, G., De Hervormde kerk in Driel, in: Vertel nog eens ... : Bommelerwaardse herinneringen, Zaltbommel 1996, p.141-143.
Verkuil, G., Velddriel toen het Duitse front in de Bommelerwaard lag, in: Vertel nog eens ... : Bommelerwaardse herinneringen, Zaltbommel 1996, p.93-95.
Bijlagen inleiding
BIJLAGE: LIJSTEN VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN, 1945-1979
Het slechts kort waarnemen van een bepaalde functie in afwachting van de benoeming of verkiezing van een nieuwe bestuurder of functionaris is in de regel niet in de lijsten vermeld.
In de lijsten verwijst het eerste jaartal naar het jaar waarin zitting werd genomen. Soms verschilt dat van het jaar waarin men werd gekozen of benoemd. Een liggend streepje betekent 'tot en met' of 'tot in'. Indien iemand al een functie bekleedde vóór 1945 of tot ná 1979 is in de lijsten de hele periode aangegeven.
1. BURGEMEESTERS
J.F. van Heereveld 1919 - 1943
A. van Heijningen (waarnemer) 1943 - 1944
J. Boll (waarnemer) 1943 - 1944
P.J. van Tiggelen (waarnemer) 1945
A.F. van Goelst Meijer (waarnemer) 1945 - 1946
J.F. van Heereveld 1946
Th.M.J. de Graaf 1946 - 1950
A.J. Berends 1951 - 1960
J.M. Bonnike 1960 - 1967
J.J.A. van Gils 1967 - 1976
H.W. Pannekoek 1977 - 1984
2. WETHOUDERS
G. Grandia 1945 - 1946
C.L. van den Bighelaar 1945 - 1946
A.W. van Hoesel 1946 - 1949
W.H. Ackermans 1946 - 1952
Ph. van Aalst 1949 - 1957
A. van Heijningen 1949 - 1957
J.H.G.J. van Heeswijk 1957 - 1962
L.J.J. Kruitwagen 1957 - 1963
Ph. van Aalst 1962 - 1970
F.A. Goesten 1963 - 1974
L.J.J. Kruitwagen 1966 - 1970
H.B. Hanegraaf 1970 - 1974
L.J.J. Kruitwagen 1974 - 1978
A.H.W. van den Biggelaar 1974 - 1982
H.G. Vos 1978 - 1982
3. RAADSLEDEN
A. van Heijningen 1946 - 1949
G. Kooijman 1946 - 1949
A.J. Verhoecks 1946 - 1949
J. IJsveld 1946 - 1949
C. van den Biggelaar 1946 - 1953
L. van Heel 1946 - 1953
D. Koers 1946 - 1966
A.J. Albrecht 1946 - 1970
H.J. Ackermans 1946 - 1974
W.H. Ackermans 1949 - 1952
A.W. van Hoesel 1949 - 1957
A.A. Schippers 1949 - 1957
J.H.G.J. van Heeswijk 1949 - 1982
G. Kooijman 1952 - 1953
Th.C. van Alphen 1953 - 1957
M. Verhoeven 1953 - 1957
Ch.A. Verhoeckx 1953 - 1966
Ph. van Aalst 1957 - 1962
H. Bogers 1957 - 1962
P.K. van der Sluijs 1957 - 1966
P.J.M. Verachtert 1957 - 1969
A.W. van Hoesel 1962 - 1966
L.J.J. Kruitwagen 1962 - 1966
A.H.W. van den Biggelaar 1962 - 1974
H. van Eeuwijk 1962 - 1978
H.B. Hanegraaf 1962 - 1982
H.M.C.M. Vos 1966 - 1969
R. van Hoesel 1966 - 1974
A.G.J. van Hooft 1966 - 1978
J.M. Ackermans 1969 - 1970
P.K. van der Sluijs 1969 - 1970
D. Koers 1970 - 1974
F.J.M. Sanders 1970 - 1974
L.J.J. Kruitwagen 1970 - 1978
J.A. van Boxtel 1970 - 1982
A.P. Verachtert 1970 - 1982
J.P.M. Bovée 1972 - 1974
G.M.D. van Eeuwijk 1974 - 1978
R. van Hoesel 1974 - 1978
F.A. Goesten 1974 - 1982
P.K. van der Sluijs 1974 - 1982
G. Sweeres-Verachtert 1974 - 1982
J.A.J. van Dungen 1978
M.W. Aarssen 1978 - 1982
M.H.M. van Eeuwijk 1978 - 1982
E.G. van Korlaar 1978 - 1982
A.G.J. van Hooft 1978 - 1982
4. GEMEENTESECRETARISSEN
J.C.R.B. van Campenhout 1923 - 1942
J.B.A. Vos 1942 - 1964
A.J. Biemans 1960 - 1987
5. GEMEENTE-ONTVANGERS
M.J. Lahey 1937 - 1943
J.P. van Hezewijk 1943 - 1946
W.M. IJsveld 1946 - 1963
G.W.M.I. van Campenhout 1964 - 1982
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1945 - 1979
Plaats:
Maasdriel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1945 - 1979
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
45,75
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Maasdriel
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS