Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Hervormde gemeente Brakel, 1677 - 1974

3118 Archief van de Hervormde gemeente Brakel, 1677 - 1974

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
9. Literatuurlijst
3118 Archief van de Hervormde gemeente Brakel, 1677 - 1974
Inleiding
9.
Literatuurlijst
NB:
De in deze lijst genoemde werken zijn aanwezig in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland.
Alphen, E. van, Uit het verleden van Brakel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. X (1974), nr.25, p.7-11 en jrg. XI (1975), nr.27, p.25-28.
Brakel, J. van, Laatste kerkvisitatie in het dorp Bakel in de vóór-Reformatische tijd, in: Vier Heerlijkheden, jrg.11 (2013), nr.1, p.6-12.
Buylinckx, J.J.A., Brakelse torenspits opgeofferd voor Franse telegraaf, in: De heerlijkheid Brakel, over Heren van stand en gewone Brakelse mensen, Brakel 2014, p.105-111.
Dooren, J.P. van (ed.), Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 49, 's-Gravenhage 1980.
Goossens, TH., Kerk- en Kloostervisitaties in het bisdom 's-Hertogenbosch uit de 16de eeuw, in: Bossche Bijdragen, jrg. V (1922-1923), p.134-167.
Hamoen, G., Het begin van de Reformatie in de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. XX (1984), nr.52, p.1-12.
Hamoen, G., De Hervormde gemeenten van de Bommelerwaard in 1878 naar de gegevens van "Van Alphen", in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. XXIII (1987), nr.62, p.63-65.
Kooij, W.F. van der, Nederlands Hervormde Kerk Brakel, Brakel 1986 (brochure over de kerk).
Lieburg, F.A. van, Repertorium van hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten en Deel 2: gemeenten, Dordrecht 1996.
Loopik, J. van (eindred.), De Heerlijkheid Brakel, over Heren van stand en gewone Brakelse mensen, Brakel 2014.
Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland : in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen, 's-Gravenhage 1939.
Ravensberger, C. (ed.), Classicale Acta 1573-1620, IX Provinciale synode Gelderland, band 1: Classis Nijmegen 1598-1620, Classis Tiel/Bommel 1606-1613, Classis Tiel 1613-1620, Classis Bommel 1614-1620, band 2: Classis Zutphen 1593-1620, Classis Over-Veluwe (Arnhem) 1598-1620, Classis Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 111, Den Haag 2012.
Ruyven - Zeman, Z., Stained glass in the Netherlands before 1795, 2 delen, Amsterdam 2011 (voor Brakel: deel 1, p.179-182).
Schouten, J.P., 'Hij preekte, hij leerde altoos ...' . Predikantenportretten uit vijf eeuwen, Hilversum 2015 (daarin op p.11-48 het hoofdstuk: Reijner Joosten van Brakel (1489/90-ca. 1567. Een getrouwde pastoor).
Schutjes, L.H.C., Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 5 delen, deel V St. Michielsgestel 1876, p.607-614.
Smits, C., De afscheiding van 1834. Eerste deel Gorinchem en 'Beneden - Gelderland', Oudkarspel 1971.
Vermeulen, F.A.J., De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommelerwaard, 's-Gravenhage 1932, p. 100-125.
Verschoor, A.J. (ed.), Classicale Acta 1573-1620 : VIII Classis Gorinchem 1579-1620, Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Kleine Serie 108, Den Haag 2008.
Verseput, L.M., Grepen uit de geschiedenis van de Hervorming en van de hervormde Kerk in de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. I (1965), nr.3, p.41-44 en jrg. II (1966) nr.4, p.67-69.
Willigen, J. van, en A. de With, Zoektocht naar het verdwenen gebrandschilderde glas uit Het Spijker in Brakel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. 51 (2015) nr.155, p.23-32.
Willigen, J. van, De klok van Brakel, maar waar hangt precies de klepel?. Over een klok die twee keer uit hetzelfde brons gegoten werd, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. 54 (2018) nr.163, p.2-10.
With, A. de, De kerk van Brakel. Een rondleiding voor de jeugd, Brakel 1993.
With, A. de, De naoorlogse restauratie van de kerk in Brakel, in: Vier Heerlijkheden, jrg. 4 (2006), nr.2, p.3-7.
With, A. de, en J. van Willigen, De verdwenen gebrandschilderde ramen van museum Het Spijker te Brakel, [Brakel 2014] (typescript; eigen uitgave)
With, A. de, Herstel van de Brakelse kerk na de Tweede Wereldoorlog, in: Vier Heerlijkheden, jrg. 14 (2016), nr. 1, p.10-12.

Kenmerken

Datering:
1677 - 1974
Plaats:
Brakel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1677 - 1974
Omvang in meters:
6,25
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 75 jaar alleen ter inzage met toestemming Hervormde Gemeente Brakel. Dtb-gegevens na 110 jaar.
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Brakel