Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de watersnoodcommissie in het district Bommelerw...
x3050 Archief van de watersnoodcommissie in het district Bommelerwaard, tevens plaatselijke watersnoodcommissie voor Zaltbommel, 1861 - 1926
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3050 Archief van de watersnoodcommissie in het district Bommelerwaard, tevens plaatselijke watersnoodcommissie voor Zaltbommel, 1861 - 1926
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
9. Literatuurlijst
3050 Archief van de watersnoodcommissie in het district Bommelerwaard, tevens plaatselijke watersnoodcommissie voor Zaltbommel, 1861 - 1926
Inleiding
9.
Literatuurlijst
NB:
De literatuur over de watersnoden in de Bommelerwaard is zeer uitgebreid. In onderstaande lijst is de nadruk gelegd op de watersnoden van 1861 en 1876 waarover het overgrote deel van de stukken handelen. De in deze lijst genoemde werken zijn aanwezig in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland.
Ammerzoden (Krantenbericht over de watersnood in de Bommelerwaard van 1861. Mogelijk geschreven door pastoor J. Ebben ofm. van Ammerzoden), in: De Tijd Noord-Hollandsche courant woensdag 23 januari 1861 nr.4170.
Bauer, F.C.D., Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in january en february 1861, Nijmegen-Arnhem 1863. (Ook digitaal te raadplegen op de website van de archiefdienst, toegang 3503, nr. 164Boek).
Berigten over den Waterstand in de Rivieren, in: De Vijf-Heerenlanden weekblad voor Vianen en omstreken nr. 305-309 en 313, van 13, 20 en 27 januari, 3 en 10 februari, 10 maart 1862.
Braun, J., De Bommelerwaard. Historische herinnering geheel ten voordeele der noodlijdenden in den Bommelerwaard en omstreken, Amsterdam 1861.
Buijtendijk, S.H., Watersnood. Kort verhaal van den nood der door doorbraken van Brakel en Zuilichem overstroomde landen en dorpen uitgegeven ten voordeele dier ongelukkigen, Amsterdam 1861.
Buylinckx, J., 1000 jaar rivieren en dijken, Zwolle 2001 (= Deel 2 in de serie Ach Lieve Tijd Bommelerwaard).
Buylinckx, J., 'Ik heb heden morgen den Koning op 't huis gehad'. Jan Brienen en de watersnood van 1861 in Poederoijen, Zaltbommel 2010.
De watersnood in ons land. Met de koningin naar de watersnoodgebieden. Naar Zaltbommel, bij Poederoijen, in: Algemeen Handelsblad van zaterdag 9 januari 1926, tweede blad, p. 6.
Doornmalen, S. van, Watersnood in de Bommelerwaard in 1861, Mijn Gelderland, jrg. 2 (2014) december, p.14-16.
Du Celliée Muller, L.J., Beschrijving van den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861, Leiden 1861.
Dumont, S., Archiefreeks. Bommelerwaardse bronnen in het Streekarchivariaat Bommelerwaard. Het archief van de watersnoodcommissie van 1861, in: Fibula, tijdschrift voor jeugd en geschiedenis, jrg. 33 (1992) nr.4, 20-25.
Genestet, P.A. de, Aan de watersnood-poëten. Uitgegeven ten voordeele der Overstroomden en in het belang der Kunst. z.pl. 1862.
Heeswijk, J.H.G.J. van, Nieuwaal in 1861, in: Tussen de Voorn en Loevestein, XXIV (1988), nr.64, p.2-6.
Hekking, W., Omzwervingen door den Boemelerwaard 11-18 Januarij 1861, Extra-nummer van het Nederlandsch magazijn, 1861
Heuven, G. van, Berigten en waarnemingen betreffende den hoogen waterstand en watervloed in Gelderland in de maanden februarij en maart van het jaar 1876, Arnhem 1876.
Heuven-van Nes, E. van, Koning Willem III en de watersnood van 1861, Apeldoorn 1994.
Jongh, H.C. de, Afscheidswoord aan allen die zich hebben ingezet bij de dreigende watersnood van 1926, [Zaltbommel] 1926.
'k Heb een tijdje met de keuningin staon praoten (Terugblik op het bezoek van koningin Wilhelmina in 1926 aan Ammerzoden), in: De Spiegel, 28-8-1948, p.14-15.
Laurillard, E., Winter. Dichtregelen uitgegeven ten voordeele van de ongelukkigen door den watersnood in Gelderland, Leiden 1861.
Los, P., De doorbraak van den Bommelerwaard in januarij 1861 aan het Nederlandsche volk verteld, Dordrecht 1861.
Loysen Dillié, J.W.. Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven van de kommissie van onderstand voor noodlijdenden door den watersnood van 1876 in de dorpen Brakel en Pouderoijen, Gorinchem 1876.
Quack, J.C.W., Kort verslag der werkzaamheden door de commissie van onderstand voor noodlijdenden ten gevolge van watersnood in de dorpen Brakel, Pouderoyen, Zuilichem en Aalst, Dordrecht 1861.
Quack, J.C.W., Gedenkboek van den watersnood in 1861 waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Dordrecht 1862.
Rapport der inspecteurs van den Waterstaat naar aanleiding eener beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken van den 27sten maart 1861, nr. 123, 's-Gravenhage 1861, 3 delen.
Schimmelpenninck van der Oije, C.O.A., De Bommelerwaard in januari 1861 naar een ooggetuigeverslag, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 64 (1970), p.182-195.
Ven (e.a.), G.P. van de, Niets is bestendig ... De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland, Utrecht 1995.
Verslag der Algemeene Vereenigde Commissie tot leniging van rampen door watersnood in Nederland, gevestigd te Amsterdam, van hare bijeenroeping op 18 maart tot hare ontbinding op 16 december 1876, Amsterdam 1876.
Verslag der commissie van het district Zalt-Bommel tot onderstand der noodlijdenden door den watervloed van 1861, Zaltbommel 1862.
Verslag van de Algemeene Commissie te Gorinchem tot leniging der rampen ontstaan door watersnood 1861, Gorinchem 1861.
Vervoorn, A., Watersnood in de Bommelerwaard 1861, Veenendaal 1982.
Weijert, R. de, Tot de nek in het water. Watersnood in de Bommelerwaard door de eeuwen heen, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. XXXIV (1998), nr.100, p.46-56
Kenmerken
Datering:
1861 - 1926
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1861 - 1926
Omvang in meters:
1,75
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Gemeente:
Regionaal
Geografische namen:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS