Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
3026 Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Inrichting van het bestuur
3. Personeel
4. Wol- en Sajetfabriek
5. Het archief
5.1 Geschiedenis van het archief
5.2 Verantwoording van de inventarisatie
3026 Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
Inleiding
5. Het archief
5.2
Verantwoording van de inventarisatie
De archiefbescheiden werden overwegend in goede materiële staat aangetroffen. Bij het eerste onderzoek werden stukken aangetroffen die aanvankelijk in geen relatie met het Gasthuis konden worden geplaatst. Later bleek het het archief van de Wol- en Sajetfabriek / Spin- en Leerschool te zijn. Alhoewel het bewijs van overdracht ontbreekt, is besloten, gezien de relatie met het Gasthuis, dit archief als gedeponeerd archief in deze inventaris op te nemen. Het archief van het Groote Bommelsche Gasthuis omvat 13 strekkende meter, dat van de Wol- en Sajetfabriek / Spin- en Leerschool 4 strekkende meter.
Op het eerste gezicht ontbrak ieder spoor van een oude orde; grotendeels verkeerden de bescheiden in wanorde. Wel is in het verleden een poging tot inventarisatie ondernomen getuige de ca. 1880 aangelegde lijsten van, zoals toen omschreven, losse stukken in het archief. 33) Echter deze lijsten geven boden geen enkele toegang op de aangetroffen becheiden.
Na afscheiding van de series notulen en financieël administratieve bescheiden konden de losse stukken worden geordend. Omdat er een duidelijk onderscheid was te maken tussen de organisatie en de taakuitvoering is gekozen voor een ordening naar organisatie.
Gezien de taak van de instelling wqerd dan ook een verbruikersboekhouding aangetroffen; de finaciële administratie diende primair op het chronoligisch vastleggen van de financiële feiten. De inkomsten werden aangewend voor het uitvoeren van de taak; armen- en ziekenzorg.
Eeen probleem deed zich voor bij e registers van thijnsen en renten en de Leggers en Manualen van roerende en onroerende goederen. 34) Omdat deze overwegend dienden voor inzicht in de in eigendom aanwezige bezittingen is na overleg besloten ze onder het hoofdstuk Eigendommen-algemeen te plaatsen.
Tot slot een woord van dank aan mijn mentor dhr. D. Dekema en dhr. H.W. Dokkum voor de begeleiding en deskundige adviezen.
Zaltbommel, oktober 1987
A. Struijk
6. Aanvulling inleiding
Noten
1. C.M. de Fremery, no. 284
2. Nijhoff, deel IV oorkonden, blz. 852
3. Zie nummer 3026/33
4. Zie nummer 3026/79
5. Bayert is apart passantenverblijf, waar lijders aan besmettelijke ziekten, zoals leprozie en de pest, werden ondergebracht.
6. Zie nummer 3026/32.
7. Oud-Archief van de Stad Zaltbommel (OAZ), nummer 20/1034. Necrologium St. Maartenskerk, folio 5, (ca.) 1320.
8. OAZ, nummer 20/1, resolutieboeken magistraat van Zaltbommel, 1619 e.v.. Zie ook gasthuisrekeningen 1616 e.v. (nummers 3026/73 en verder).
9. Zie nummer 3026/106.
10. Zie nummer 3026/1.
11. Zie nummer 3026/218.
12. Zie nummer 3026/2.
13. Zie nummer 3026/234.
14. Zie nummer 3026/4.
15. Zie de nummers 3026/4 en 3026/5.
16. Zie nummer 3026/28.
17. J.L. van der Gouw, Burgerweeshuizen, in Historivnvlae, jrg. 10 (1965), pag. 56-78.
18. Zie nummer 3026/21.
19. Zie nummer 3026/73.
20. OAZ, nummer 3020/2, resoluties magistraat van Zaltbommel 1629.
21. Zie nummer 3026/145.
22. Zie nummer 3026/25.
23. Zie nummer 3026/1.
24. Zie nummer 3026/347.
25. Gelders Archief te Arnhem, Collectie Beckering-Vinckers, fiches XII.
26. Zie nummer 3026/73 en OAZ, nummer 3020/2, resoluties magistraat van Zaltbommel 1631.
27. Zie nummer 3026/30
28. Archief gecombineerd Weeshuis te Zaltbommel. Sajet is tot garen gesponnen wol.
29. Zie de nummers 3026/359 en 3026/366.
30. Zie nummer 3026/1.
31. Bij onderzoek in maart 1987 bleek op de zolder van het Gasthuis tussen de bescheiden 1900-heden nog stukken uit de 16e en 17e eeuw te zitten; deze zijn overgebracht en opgenomen in deze inventaris.
32. Zie nummer 3026/21.
33. Zie nummer 3026/19.
34. Zie nummer 3026/32 e.v. en 3026/38 e.v.
Literatuur
-
Acqouy, J.G.R.: Geschiedenis van het Groote Bommelsche Gasthuis; geschreven op verzoek van de H.H. regenten van dat gesticht, Leiden, juli 1878.
Beckering Vinckers, J.: De historische schoonheid van Zaltbommel, Heemschutserie, deel 45, Amsterdam, 1944.
Boekwijt, H. en E. van Olst, Het Groote Bommelsche Gasthuis, 2 dln., onuitgegeven scriptie, Zaltbommel 1980.

- Groot, J.H. de: Zaltbommel; stad en waard door de eeuwen heen, Zaltbommel, 1979.
Kossman-Putto, J.A.: Armen- en ziekenzorg in de noordelijke nederlanden, (Nieuwe) - Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel II, blz. 254-267, Haarlem, 1982.
Vermeulen, F.A.J.: De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; onderdeel van het eerste stuk: De monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard, Den Haag, 1932.
Kenmerken
Datering:
1549 - 1881
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1549 - 1881
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
11
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS