Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het dorpsbestuur Buurmalsen en Tricht, 1594 - 1811

2136 Archief van het dorpsbestuur Buurmalsen en Tricht, 1594 - 1811

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Toelichting
2136 Archief van het dorpsbestuur Buurmalsen en Tricht, 1594 - 1811
1.
Toelichting
Het archief heeft een omvang van 1,125 strekkende meter. In 1993 werd het oud-archief van Buurmalsen niet in de archiefbewaarplaats van de gemeente Geldermalsen aangetroffen, uiteindelijk bleek het te berusten in het rijksarchief te Arnhem en in 1994 overgebracht naar Geldermalsen. De stukken waren begin jaren zestig voor inventarisatie overgebracht naar het gemeentearchief te Arnhem. In 1962 merkte de provinciaal archiefinspecteur op dat de heer L. Hijmans, die belast was met de inventarisatie, de werkzaamheden had gestaakt, maar dat deze waren overgenomen door de heer W.A.A. Mes, werkzaam op het gemeentearchief. Uiteindelijk is het archief op het rijksarchief terechtgekomen, waarna de verblijfplaats onbekend was tot 1994. Bij de inventarisatie van de oud-archieven van de polders Buurmalsen en Tricht werden ook meerdere stukken aangetroffen die in het oud-archief van de dorpen Buurmalsen en Tricht behoren. Deze zijn dan ook overgedragen aan de gemeente Geldermalsen. Tenslotte werden ook meerdere stukken verkregen via het semi-statisch archief van de Provincie Gelderland en de collectie archiefstukken van de Provinciale Archiefinspectie op het rijksarchief te Arnhem.
In 1894 was door de toenmalige burgemeester C.van de Helm het oud-archief geordend. De oorspronkelijke ordening werd hierbij vervangen door een alfabetisch-onderwerpsgewijze. Tijdens de inventarisatie in de jaren zestig werd de oorspronkelijke ordening weer hersteld, wat mogelijk bleek aan de hand van een oude nummering en uiterlijke kenmerken. Opgemerkt werd dat vooral de inkomende stukken waren verspreid over de diverse onderwerpen. Tijdens deze inventarisatie werd een band getiteld "Stukken betreffende Buurmalsen 1393-1826" uit elkaar gehaald op grond van het argument dat hier willekeurige stukken betrof. De verschillende stukken werden naar hun herkomst teruggebracht naar het gemeente- en het oud-rechterlijk archief. Verder werden stukken aangetroffen in het zogenaamde oud-rechterlijk archief in 1880 overgebracht naar het rijksarchief te Arnhem en die thuishoorden in het oud-archief van Buurmalsen. Deze zijn weer overgebracht naar dit archief. Stukken aangetroffen in het oud-archief van Buurmalsen werden vervolgens weer gevoegd in het oud-rechterlijk archief. In hoeverre een en ander daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet meer te achterhalen. De stukken die oorspronkelijk in de genoemde band zaten, zijn nagenoeg alle weer aangetroffen en in 1998 opnieuw bij elkaar bijgevoegd. De inhoud van de stukken zijn omschreven in bijlage I. De verblijfplaats van de ontbrekende nummers is niet bekend. De stukken daterende van nà 1810 zijn vermoedelijk gevoegd in het archief van de gemeente Buurmalsen. Door de inventarisator werd geschreven dat hij als looptijd van het oud-archief als eindjaar 1810 aanhield. In 1811 waren alle archiefstukken overgedragen aan de maire van Geldermalsen en in 1818 weer overgedragen aan de gemeente Buurmalsen.
De stukken betreffende de Heilige Geestarmen of Politieke Armbesturen van Buurmalsen en Tricht zijn uit het oud-archief van Buurmalsen verwijderd en gevoegd in de archieven van beide instellingen.

Kenmerken

Datering:
1594 - 1811
Plaats:
Buurmalsen, Tricht
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1594 - 1811
Omvang in meters:
1,12
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Geldermalsen
Locatie:
Buurmalsen, Tricht