Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Hervormde gemeente Opijnen (1948 - 1953), gec...

2075 Archief van de Hervormde gemeente Opijnen (1948 - 1953), gecombineerd met Heesselt 1772 - 1947, 1772 - 1953

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De hervormde gemeenten van Opijnen was van 1618 tot 1948 gecombineerd met de gemeente van Heesselt. In een verzoekschrift aan de Koning van 1824 -om de administratie te mogen laten voortgaan op de oude voet- omschrijft de kerkenraad van Heesselt zich als "de kerkenraad der hervormde te Heesselt behoorende tot de kerkelijke gemeente van Opijnen".
Het archief heeft een omvang van 0,5 strekkende meter. Het is zeer incompleet en verkeert gedeeltelijk in slechte staat. Het werd in 1994 aangetroffen in de archiefbewaarplaats van de gemeente Neerijnen. Tijdens de inventarisatie van het archief van de gemeente Est en Opijnen 1803-1924 in 2003 kwamen nog enkele stukken tevoorschijn die behoren te berusten in het archief van de NH kerk Opijnen en dan ook daar zijn bijgevoegd.
In 2011 werd ten tijde van de inventarisatie van het archief van de gemeente Est en Opijnen een contract uit 1929 gevonden met opgave van overgedragen DTB-registers aan het archief in Arnhem. Voor Opijnen werden overgedragen:
- doop- en trouwboek 1667-1740 (dopen 1667-1722 en huwelijken 1667-1740)
- doopboek 1722-1772 en 1772-1820 (contradoopboek)
- trouwboek 1742-1810
- doodboek, 1771-1808
- register van lijken 1808-1812

Voor Est werd overgedragen:

- doopboek 1772-1811
- trouwbowk 1772-1811
- register begraven personen 1762-1811

In 2015 werd aan het archief van de hervormde gemeente Opijnen de stukken toegevoegd die de kerk te Heesselt betreffen. De hervormde gemeenten van Opijnen en Heesselt waren van 1618 tot 1948 gecombineerd. Bij het archief van de hervormde gemeente Varik bevond zich een doos met onbeschreven stukken, die de kerk van Heesselt betroffen van vóór het tijdstip van samenvoeging van Heesselt met Varik. Deze stukken horen tot het archief van de gecombineerde gemeenten Opijnen en Heesselt. Ze zijn in deze inventaris beschreven onder de nummers 50-60.
Voor doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken, zie ook: archief 0010 : doop-, trouw- en begraafboeken, inv.nrs 703-708 (Opijnen) en 1547-1549a (Heesselt)
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1772 - 1953
Plaats:
Opijnen
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1772 - 1953
Omvang in meters:
0,62
Openbaarheid:
onbeperkt
Gemeente:
Neerijnen
Locatie:
Opijnen