Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
3. Inhoud en structuur
3.1. Bereik en inhoud
1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935
Inleiding
3. Inhoud en structuur
3.1.
Bereik en inhoud
Het protocol van een notaris bestaat uit drie elementen: het repertorium, de akten (minuten) en de akten / registers van wisselprotesten. Alleen de protocollen moeten uiteindelijk verplicht worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. De archieven bevatten dus in de regel niet de zogenaamde kantoorarchieven van de notarissen waarin stukken voor kunnen komen over allerlei zaken zoals de afdoening van erfenissen, verpachting / verhuur / beheer van goederen voor derden, de organisatie van het notariskantoor, financiële administratie, etc. Veel van die stukken bleven niet bewaard. Bij het RAR worden enkele (deel)administraties van kantoren bewaard.

In een repertorium werd in chronologische volgorde aantekening gehouden van de korte inhoud van de akten met vermelding van nummers en data van de akten die in het protocol van de notaris bewaard werden (in minuut) of dat de akten alleen in brevet / origineel zijn uitgereikt.

In het algemeen bevatten notariële protocollen akten die betrekking hebben op de volgende onderwerpen.
1) Akten betreffende het familierecht en erfrecht (b.v. akten inzake trouwbeloften, huwelijkstoestemmingen, huwelijksvoorwaarden, voogdijregelingen, testamenten, codicillen, inventarisaties, verzegeling en ontzegeling van boedelgoederen, boedelscheidingen).
2) Akten in de vermogensrechtelijke sfeer (b.v. koop, verkoop, ruiling, schenkingen, huur, (erf)pacht, arbeidsovereenkomsten, borgtochten, oprichting vennootschappen).
3) Akten in semi-processuele zaken (b.v. getuigenverklaringen, ondervragingen, protesten). Deze laatstgenoemde akten komen wel voor in notariële akten van vóór 1811 (in het werkgebied van het RAR kende alleen Culemborg notarissen ten tijde van de Republiek), maar steeds minder in akten vanaf 1811.
In het Wetboek van Koophandel wordt voorgeschreven dat notarissen een register bij moeten houden van door hen opgemaakte akten van wisselprotest. Een wisselprotest is de weigering van acceptatie of van betaling van een wisselbrief (een onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som). Dit protest werd door notarissen (ook griffiers van rechtbanken en deurwaarders waren hiertoe echter bevoegd) vastgelegd in een bijzonder register van wisselprotesten. Bij diverse notarissen worden die wisselprotesten aangetroffen. Niet zelden gaat het daarbij om registers die geen of weinig wisselprotesten bevatten, maar grotendeels aantekeningen van controle van aanwezigheid en compleetheid van de registers.

Voor nadere gegevens over de vorm en aard van notariële akten wordt verwezen naar de in rubriek 8.2 van deze inleiding opgenomen literatuurlijst.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
22,5
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnrs. 0168 en 3152. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Categorie: