Alle bestanden

Uw zoekacties: Rechterlijke archieven van de dagelijkse heerlijkheden Rumpt...
x1515 Rechterlijke archieven van de dagelijkse heerlijkheden Rumpt en Varik, 1590 - 1818, 1560-1818
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1515 Rechterlijke archieven van de dagelijkse heerlijkheden Rumpt en Varik, 1590 - 1818, 1560-1818
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
1515 Rechterlijke archieven van de dagelijkse heerlijkheden Rumpt en Varik, 1590 - 1818, 1560-1818
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuurlijst
NB:
Exemplaren van vrijwel alle in deze lijst genoemde werken zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland en te raadplegen op de studiezaal van de dienst.
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 14 delen, Gorinchem 1839-1851. Voor Rumt zie deel 7, 1847, p. 769-771 en deel 13, 1851, p. 1141. Voor Varik zie deel 11, p.528-530 en deel 13, 1851, p.1204.
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Deductie van het regt der dagelijkse heeren in Tielre- en Boemelre-Weerden, Zaltbommel 1746.
Harenberg (e.a., ed.), E.J., Oorkondeboek van Gelre en Zutphen tot 1326, 8 delen, 's-Gravenhage 1980-2003 (Voor de digitale versie zie: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&accessor=toc&view=homePane)
Heeswijk, J.H.G.J. van, Iets over de rechterlijke indeling van de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. VI (1970), nr.17, p.22-24.
Kort, J.C., Leenhoven van de heren van Vianen 1292-1666, in: Ons Voorgeslacht, maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, jrg. 40 (1985), nr.353, p. 418-437.
Kuys, J., Dagelijkse heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 70 (1978-1979), p.1-35.
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Land-regt van Thielre- en Bommelreweerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de Heerlykheden en Gerigten daar onder resorterende, als ook 't Ampt van Beest en Renoy, Arnhem 1721 (Tweede editie: Arnhem 1804).
Loon (ed.), W. van, Groot Geldersch Placaet-boeck, deel I Nijmegen 1701, deel II Nijmegen 1703, deel III, H. Cannegieter (ed.) Arnhem 1740.
Martens van Sevenhoven (ed.), A.H., Het dagelijksch landrecht der Bommeler- en Tielerwaarden, uit: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, jrg. 7 (1924), p.237-244.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der gemeentewet van 1851, in: Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften, Arnhem 1977 (Werken Gelre, nr. 35), p.203-257.
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Moorman van Kappen, O., De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der negentiende eeuw, in: O. Moorman van Kappen (e.a.), Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tieler- en Bommelerwaard, Tiel-Zaltbommel 1977, p.3-233.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 delen, Arnhem 1830-1875.
Olzheim, A., Uit de geschiedenis van Varik. Met o.a. de Stamboom van de Familie Van Varick. Verder de families Spillenaar, Versyden-van Varick, van Randwijck en Grootveld, 5e druk, [Zwaag] 2013.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Sloet (e.a. ed.), J.J.S., Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Het kwartier van Nijmegen, Arnhem 1924.
Sloet (ed.), L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, 3 delen, 's-Gravenhage 1872-1876.
Ven, A.J. van de, De rechtsbedeeling bij de dorpsgerichten in de Bommeler- en Tielerwaarden, in: Verslagen en Mededelingen Oud Vaderlands Recht (VMOR), deel 8 (1935), nr. 5, p. 375-419.
Vermeulen, F.A.J., De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard, Tweede aflevering, B. De Tielerwaard, 's-Gravenhage 1946.
Kenmerken
Datering:
1560-1818
Datering:
1560-1818
Plaats:
Rumpt, Varik
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1560-1818
Verversingsgraad:
onregelmatig
Archiefnaam:
Rechterlijke archieven van de dagelijkse heerlijkheden Rumpt en Varik
Omvang in meters:
0,25
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Neerijnen
Locatie:
Rumpt, Varik
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS