Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het Waterschap van de Linge, 1953 - 2001
x1473 Archief van het Waterschap van de Linge, 1953 - 2001
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1473 Archief van het Waterschap van de Linge, 1953 - 2001
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Organisatie
1473 Archief van het Waterschap van de Linge, 1953 - 2001
Inleiding
Organisatie
De Linge is een rivier met een lengte van 108 kilometer in het Gelderse en Zuid-Hollandse Rivierengebied. Het is daarmee de langste rivier die volledig, van oorsprong tot monding door Nederland stroomt. Zij stroomt vanaf de inlaat vanuit het Pannerdens Kanaal bij Doornenburg, tot aan de monding in de Merwede bij Gorinchem.
In het begin van de 19e eeuw werd zij, ten behoeve van een verbeterde afwatering verlengd door het graven van het Kanaal van Steenenhoek, dat loopt van Gorinchem naar de Merwede bij Boven-Hardinxveld. In de loop van 2 eeuwen hebben diverse commissies, heemraadschappen, polderdistricten en waterschappen zich beziggehouden met het beheer van de Linge en de Lingeboezem. Vanaf 1953 was dat beheer voor het eerst in één hand: bij het Waterschap van de Linge.
Het Waterschap van de Linge is ontstaan op 1 juli 1953 met de inwerkingtreding van het Reglement van het Waterschap van de Linge. Het Waterschap werd gevormd door een fusie tussen het Waterschap van de Beneden-Linge en de Commissie van samenwerking tot Verbetering van de Boven-Linge. Formeel een fusie, werd in feite het beheer over de Boven-Linge overgedragen door de zogenaamde inliggende polderdistricten van Over- en Neder-Betuwe (die voor dat doel de voornoemde commissie in het leven hadden geroepen) aan het Waterschap van de Linge.


De taken van het Waterschap waren in het reglement als volgt omschreven:
I. het beheer van de Lingeboezem ten behoeve van de afwatering en de watervoorziening van het bij deze boezem belang hebbende gebied
II. de bescherming van de hoedanigheid van het water in de Lingeboezem
III. het beheer ten behoeve van de scheepvaart in de Korne, van de stadsgracht van Buren af, de Linge van de mond van de Korne tot de Arkelsche dam en het kanaal van Steenenhoek, behoudens de kruising daarvan met het Merwedekanaal
In de jaren 1970 werden de Zuiveringsschappen opgericht. Zij namen de zorg voor de kwaliteit van het water over van de Waterschappen. Deze taak kwam daarmee dus voor het Waterschap van de Linge te vervallen.
In 1994 vond een nieuwe grote verandering plaats. Als gevolg van de nieuwe waterstaatswet werd een algemeen reglement voor de Gelderse waterschappen vastgesteld, met daaronder per waterschap een bijzonder reglement. De oude reglementen per waterschap werden daarbij ingetrokken. Het Gelderse reglement werd door de provincie Zuid-Holland ook van toepassing verklaard op het Zuid-Hollandse gebied van het waterschap.
Belangrijk gevolg van de nieuwe wet en reglement was het rechtstreeks kiezen van de leden van het algemeen bestuur door ingelanden en overige ingezetenen. Tot dan toe werden de leden gekozen door de besturen van polderdistricten en polders.
Een andere wijziging was het rechtstreeks heffen en innen van de waterschapsbelastingen. Ook dit liep voorheen via de inliggende polderdistricten en polders.
Het dagelijks bestuur was opgedragen aan de zogenaamde Lingestoel, het college van Lingegraaf (de voorzitter) en Heemraden. Het algemeen bestuur werd gevormd door de Verenigde Vergadering. Voor de ambtelijke organisatie was in het reglement bepaald dat deze in elk geval zou bestaan uit (en geleid door) een secretaris, een penningmeester (in de praktijk soms gecombineerd in één persoon) en een hoofd van de technische dienst.
Mede als gevolg van een steeds voortgaande tendens van schaalvergroting werd in de jaren negentig een aanvang gemaakt met een fusie van alle waterschappen in het Rivierengebied.
Met ingang van 1 januari 2002 werd het Waterschap van de Linge als gevolg daarvan opgeheven en samengevoegd met de polderdistricten Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden, Groot Maas en Waal en het Zuiveringsschap Rivierenland tot het nieuwe Waterschap Rivierenland.
Het Waterschap van de Linge heeft bestaan gedurende de periode 1 juli 1953 tot 1 januari 2002 en heeft achtereenvolgens de volgende 5 Lingegraven gekend: Mr. Dr. G.J.H. Kuijk,
P. van Westrhenen, D.N.P. Tap, J.A. de Jongh en A.G.H. de Bruijn en achtereenvolgens de volgende 5 secretarissen/penningmeesters; L. Sillevis, F.J.N. Engel, W.F. van Zijl, M. Berends en P.W.A. Albarda en tot slot de volgende 5 Hoofden van de Technische Dienst; Ir.J. A. Sesink Clee,
Ir. C. Kallewaard, Ir. J. Flinterman, Ing. E. du Bois en Ing. C.A. Steketee.
Archief
Verantwoording
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1953 - 2001
Verversingsgraad:
onregelmatig
Datering:
1953 - 2001
Opmerkingen:
Opvolger van Toegang 459: Rechtsvoorgangers Waterschap van de Linge - 1953
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1953 - 2001
Omvang in meters:
43,50
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Waterschap
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS