Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813

0826 Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Identificatie
2. Context
3. Inhoud en structuur
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
5. Verwant materiaal
6. Aantekeningen
7. Beschrijvingsbeheer
8. Bijlagen bij de inleiding
Inventaris
2.4. Aanhangsel
2.4.2. Handschriften
2547 Band met stad- en landrechten en diverse ordonnanties, reglementen, plakkaten, etc. (deels gedrukt; deels in afschrift), 1685-1769
0826 Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813
2. Inventaris
2.4. Aanhangsel
2.4.2. Handschriften
2547
Band met stad- en landrechten en diverse ordonnanties, reglementen, plakkaten, etc. (deels gedrukt; deels in afschrift), 1685-1769
Datering:
1685-1769
NB:
Tenzij anders aangegeven betreft het handgeschreven stukken.
Tabstroken:
Stad en Landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des Graafschaps Cuylenborg, Nijmegen 1746 (vastgesteld door het Kwartier van Nijmegen in 1742, in druk uitgegeven in 1746), 1746
Besluit van prins Willem V tot het stellen van nadere regels ter beëindiging van de geschillen tussen de Grafelijke Raad van Culemborg, de magistraat van de stad Culemborg en de protectoren van het weeshuis aldaar inzake de wederzijdse bevoegdheden, 1769
Afschrift van het negende artikel van een ordonnantie uit 1687 waarbij bepaald wordt dat alvorens een crimineel vonnis van de schepenbank van Culemborg ten uitvoer mag worden gebracht het eerst ter kennis en consideratie zal worden gebracht van de Raadkamer, 1687
Tekst van de eed af te leggen door joden [die zich in de stad Culemborg willen vestigen of die het burgerrecht van de stad wensen?], z.jr. [18e eeuw]
Besluit van de Raad- en Rekenkamer te Culemborg om voortaan weer betrokken te willen zijn, zoals voor enige jaren geleden gebruikelijk, bij het afhoren en sluiten van de jaarrekeningen van de stad, het Gemene Land en het weeshuis van Culemborg alsmede de armenrekeningen en kerkrekeningen, 1767
Besluiten van de Raad- en Rekenkamer te Culemborg om vast te houden aan het besluit uit 1767 omtrent de taak van de Raad- en Rekenkamer bij het afhoren van diverse rekeningen van instellingen in Culemborg, waartegen het stadsbestuur verzet heeft aangetekend, 1768
Publicatie dat katholieke ongehuwde vrouwen en weduwen zonder kinderen krachtens een plakkaat uit 1652 niet mogen testeren dan met toestemming van de Raadkamer van Culemborg. (Dit stuk ligt los achterin de band.), 1685

Kenmerken

Datering:
1318 - 1813
Plaats:
Culemborg
Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1318 - 1813
Omvang in meters:
40
Openbaarheid:
Onbeperkt
Toegangstitel:
A.J. v.d. Ven, Het Oud-archief van de gemeente Culemborg (Utrecht 1938).
Gemeente:
Culemborg
Locatie:
Culemborg