Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813

0826 Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Identificatie
2. Context
3. Inhoud en structuur
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
5. Verwant materiaal
6. Aantekeningen
7. Beschrijvingsbeheer
8. Bijlagen bij de inleiding
Inventaris
2.4. Aanhangsel
2.4.2. Handschriften
2544 Band met diverse ordonnanties, reglementen, plakkaten, etc. (deels gedrukt, deels in afschrift), 1711-1803
0826 Archief van het stadsbestuur van Culemborg, 1318 - 1813
2. Inventaris
2.4. Aanhangsel
2.4.2. Handschriften
2544
Band met diverse ordonnanties, reglementen, plakkaten, etc. (deels gedrukt, deels in afschrift), 1711-1803
Datering:
1711-1803
NB:
De stukken in deze band zijn (later) genummerd. Naar die nummers wordt hieronder in de specificatie verwezen. Tenzij anders aangegeven betreft het handgeschreven stukken.
Omvang:
1 band
Tabstroken:
Nummer 235: Ordonnantie op het opmaken van testamenten in het Kwartier van de Veluwe over allodiale (eigen, niet leenroerige) onroerende goederen, 1711
Nummer 236: Ordonnantie op de jura (gerechtelijke kosten) voor het opmaken, revoceren (herroepen) en registeren van testamenten in het Kwartier van de Veluwe met betrekking tot allodiale (eigen, niet leenroerige) onroerende goederen, 1711
Nummer 237: Publicatie van de Staten van het Kwartier van Veluwe houdende enkele ampliaties (wijzigingen) op het landrecht van de Veluwe, 1718
Nummer 238: Ordonnantie op het St.-Jans of schippersgilde binnen Culemborg, 1731
Nummer 239: Reglement op de manier van procederen voor de kamer van de "Heeren Ordinaris Gedeputeerden van de Graaffschap Zutphen" (gedrukt), 1751
Nummer 240: Ordonnantie op het onderhoud en de schouw van de kweldammen en de sloten en achterwegen boven de stad Culemborg en langs de Diefdijk (gedrukt), 1762
Nummer 241: Publicatie dat voortaan alle rechters in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronie Acquoy in criminele zaken niet alleen verbanningen op mogen leggen uit hun eigen rechtsgebied maar ook uit de andere rechtsgebieden (gedrukt), 1762
Nummer 242: Reglement op de berichtgeving ten tijde van hoog water in de Vijf Heerenlanden, Alblasserwaard, Arkel beneden de Zouwen en in het graafschap Culemborg, 1763
Nummer 243: Plakkaat houdende maatregelen tegen besmettelijke veeziekte (veepest) (gedrukt), 1769
Nummer 244: Plakkaat over hoe te handelen met drenkelingen; met als bijlage "De beste middelen door de Bestierders der Maatschappye ter behoudenis van Drenkelingen, op den 16 December 1767 opgegeven." (gedrukt), 1769
Nummer 245: Voorwaarden voor de verpachting door de Magistraat van Culemborg van Bank van Lening binnen Culemborg (gedrukt), 1770
Nummer 246: Voorwaarden voor de verpachting door de rentmeester van het graafschap van het veer te Culemborg en het Honswijkse voetveer, 1772
Nummer 247: Reglement op het houden van springhengsten in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1774
Nummer 248: Dijkbrief van de Hoge Lekdijk in het graafschap Culemborg (gedrukt), 1774
Nummer 249: Publicatie over de heffing van armengelden bij transacties van onroerende goederen in het graafschap Culemborg (gedrukt), 1777
Nummer 250: Plakkaat tegen het beschadigen en ruïneren van bossen, plantages, houtgewassen en het bestelen van tuinen boomgaarden en landerijen in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1778
Nummer 251: Plakkaat tegen het confisqueren van bezittingen van delinquenten in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg, de baronieën IJsselstein en Acquoy en de erfheerlijkheid Ameland (gedrukt), 1778
Nummer 252: Reglement op het houden van springhengsten in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1778
Nummer 253: Ordonnantie en reglement tegen bedelarij in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1779
Nummer 254: Reglement op de veldpolitie in het graafschap Culemborg (gedrukt), 1779
Nummer 255: Ordonnantie bepalende de meerderjarigheid van mannen en vrouwen in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1780
Nummer 256: Plakkaat houdende verbod tot het uitvoeren van mest van paarden, rundvee en varkens, as en straatvuil uit de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronie Acquoy en regels over de uitvoer en het gebruik van andere meststoffen (gedrukt), 1780
Nummer 258: Publicatie houdende verbod om zonder toestemming tijdens festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van prins Willem V met wapens te schieten of vuurwerk af te steken in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acquoy (gedrukt), 1780
Nummer 259: Brandreglement van de stad Culemborg, uitgevaardigd in 1750, gedrukt in 1789, 1789
Nummer 260: Ordonnantie en reglement op het havengeld van de stad Culemborg (gedrukt), 1795
Nummer 261: Publicatie van het Uitvoerende Bewind van de Bataafse Republiek over de handelwijze ten aanzien van zaken met betrekking tot de opgeheven ambachtsgilden (gedrukt), 1799
Nummer 262: Publicatie van het Uitvoerende Bewind van de Bataafse Republiek dat hangende de besluitvorming van het Wetgevende Lichaam over het al dan niet opheffen van de ambachtsgilden, de oude bepalingen ten aanzien van die gilden van kracht blijven, 1798
Nummer 263: Brandreglement van de stad Culemborg (gedrukt), 1789
Nummer 264: Ordonnantie voor de uitdragers en verkopers van oude kleren en oud ijzeren, alsmede tegen het verkopen en veilen van goederen door particuliere en ongekwalificeerde personen in de stad Culemborg (gedrukt), 1803

Kenmerken

Datering:
1318 - 1813
Plaats:
Culemborg
Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1318 - 1813
Omvang in meters:
40
Openbaarheid:
Onbeperkt
Toegangstitel:
A.J. v.d. Ven, Het Oud-archief van de gemeente Culemborg (Utrecht 1938).
Gemeente:
Culemborg
Locatie:
Culemborg