Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Maurik, 1811 - 1945 (1989)

0812 Archief van het gemeentebestuur van Maurik, 1811 - 1945 (1989)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
5. Bijlagen
5.4. Hinderwetvergunningen
0812 Archief van het gemeentebestuur van Maurik, 1811 - 1945 (1989)
Inventaris
5. Bijlagen
5.4.
Hinderwetvergunningen
Datering:
1876-1944
NB:
nagekeken. Punten Titels nog verwjideren en vormgeving koppen aanpassen
Bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1824 (Stbl.19) werd voortaan vergunning verlangd voor inrichtingen die gevaar, schade of hinder zouden kunnen veroorzaken aan de omgeving. Afhankelijk van de soort van inrichting werden de vergunningen verleend door de Koning, Gedeputeerde Staten van een provincie of de gemeente. In 1875 werd het besluit aangepast in de Fabriekswet (Stbl.95) Sindsdien verleent, op enkele uitzonderingen na, het college van burgemeester en wethouders alle vergunningen. De Fabriekswet werd in 1896 (Stbl.222) gewijzigd met enkele artikelen uit de Veiligheidswet van 1895 (Stbl.137). Sindsdien spreekt men van de Hinderwet.
In het archief van de gemeente Maurik is vanaf 1930 een afzonderlijke serie met stukken over de verleende hinderwetvergunningen aanwezig. Deze serie is niet compleet, zie de nummers 1388-1399.
Om het zoeken naar de stukken voor 1930 te vergemakkelijken is een index gemaakt op de besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarbij vergunning werd verleend. Aan de hand van de datum van de vergunning kan gezocht worden in de correspondentie naar de bijbehorende stukken.

Kenmerken

Datering:
1811 - 1945 (1989)
Plaats:
Maurik
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1811 - 1945 (1989)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
38,50
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Buren
Locatie:
Maurik