Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Buren, 1946 - 1977
x0768 Archief van het gemeentebestuur van Buren, 1946 - 1977
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0768 Archief van het gemeentebestuur van Buren, 1946 - 1977
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In overleg met de heer W. Veerman, streekarchivaris van het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, heb ik teneinde te komen tot een afsluiting van een geheel geïnventariseerd archief van de gemeente Buren tot 31 december 1977, deze inventaris over de jaren 1946-1977 opgemaakt.
Langs deze weg wil in het bijzonder de heer W. Veerman bedanken voor zijn mentorschap, welke in het kader van de inventarisatie overeenkomstig de eisen van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer als een vereiste diende te geschieden, ter afronding van deze inventaris.
1.1. Geschiedenis van de stad Buren
1.2. Geschiedenis en verantwoording van het archief
0768 Archief van het gemeentebestuur van Buren, 1946 - 1977
1. Inleiding
1.2. Geschiedenis en verantwoording van het archief
Het archief zoals dat door mij is aangetroffen is geordend volgens de zaaksgewijze ordening met behulp van de Archiefcode van de V.N.G. Vanaf de periode 1946-1977 zijn relatief veel bescheiden van oudere datum blijven zitten, ondanks een "opschoning" door het bureau O.D.R.P. van de V.N.G.
Voornoemd bureau heeft in 1967 deze schoningsbeurt uitgevoerd en voor de komende jaren daarna een registratuurplan met behulp van de "Handleiding Opbouw Archief" opgesteld teneinde de toegankelijkheid te bevorderen. Deze handelwijze is uitgevoerd daar de kennis tot een juist archiefbeheer niet altijd aanwezig is geweest. Men werkte vaak op het geheugen om de bescheiden te raadplegen, vandaar dat ook binnen dit registratuurplan er een blokafstelling heeft plaatsgevonden.
Bij de opschoningsbeurt heeft men gelukkig niet alle bescheiden, die oorspronkelijk vernietigd hadden kunnen worden, vernietigd. Ik wijd dit aan het feit, dat, alhoewel de bescheiden in de vernietigingsinventaris zijn opgetekend men bij twijfelgevallen de slogan "de tijd achterhaald de feiten wel" heeft toegepast. Deze interpretatie is heel vaak toegepast. Ook bij de bescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking kwamen. Gelukkig zoals reeds gezegd is niet alles vernietigd zodat ik de schrijver van het pas verschenen boekje "Zo was Buren" aan enkele nu reeds historische gegevens heb kunnen helpen.
De zorg van de archiefbescheiden heeft ook geleid tot het verbeteren van de archiefkluis in 1963. In 1974 heeft de kluis een uitbreiding ondergaan in verband met het chronisch ruimtegebrek dat was ontstaan.
De huidige kluis is dringend aan een vergroting toe, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid in 1983 zijn beslag zal krijgen.
De archiefbescheiden zijn door mij in een redelijke staat aangetroffen, lacunes zijn door mij niet aan te geven daar er , zoals reeds vermeld, een schoning heeft plaatsgevonden.
Voor wat mij betreft, had ik liever een ongeschoond archief bewerkt daar ik nu, zonder tekort te doen aan het bureau O.D.R.P., erg veel omzettingen heb moeten uitvoeren. Dit alles heeft alleen nog maar meer tijd gekost om van deze inventaris een juiste weergave te geven over de periode 1946-1977.
Reeds in mijn inleiding heb ik het "waarom" van deze inventarisatie vermeld. Als aanvulling hierop valt nog te vermelden, dat de streekarchivaris met de inventarisatie van de periode van voor 1946 bezig is. Ook kan gesteld worden dat er stukken van zowel voor 1946 als van na 1977 in de inventaris zijn opgekomen, dit omdat hier dan sprake is van een onlosmakelijk verband met de betreffende bescheiden.
Door het tweezijdig gebruik van deze inventaris door zowel het publiek als door de ambtenaren, heb ik de afstelling van de rubrieken zoveel mogelijk met behulp van de Basis Archiefcode van de V.N.G. uitgevoerd. 2Het tweezijdig gebruik is in belangrijke mate te wijten aan het feit dat er vele semi-statische bescheiden zijn opgenomen die nog regelmatig dienen als rectro-acta voor die bescheiden die in de nieuw gevormde gemeente zijn opgemaakt. Ook zijn er in enkele hoeken en ruimten nog wat archiefbescheiden aangetroffen die destijds mij niet bekend waren. Het totale bestand dat nu als geïnventariseerd archiefbestanddeel kan worden weggezet bedraagt circa 23 ml.
De vernietiging heeft plaatsgevonden met behulp van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven dagtekende van na 1850, uitgegeven in 1948 en de gemeentelijke vernietigingslijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 1979.
De eerder vermelde vernietiging met betrekking tot de opschoning is op lastgeving van het toenmalige college van burgemeester en wethouders van 19 april 1971 uitgevoerd. Deze lastgeving werd beschouwd als een algemene last tot vernietiging en heeft tot 1978 zijn werking behouden.
Bescheiden inzake het bevolkingsregister van na 1955 en de tekeningen van de kadasterkaarten zijn ondergebracht op de daarvoor bestemde afdelingen van de nieuwe gemeente Buren.
Ook heb ik een aantal bescheiden van een Watersnoodcommissie aangetroffen het geen door mij is ondergebracht in een apart hoofdstuk.
Er is op die bescheiden, waarvan het karakter overeenkomstig de Wet Openbaarheid belet, een beperkende bepaling opgelegd voor die bescheiden die vallen onder de wettelijke bepalingen van de Archiefwet 1962.
Laatste nummer 1192 (okt 2010)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1946 - 1977
Plaats:
Buren
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1946 - 1977
Omvang in meters:
28
Openbaarheid:
beperkt - zie inventaris
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de gemeentebestuur van Buren 1946 - 1977
Gemeente:
Buren
Locatie:
Buren
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS