Alle bestanden

Uw zoekacties: Archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap van De...
x0459 Archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap van De Linge, 1810 - 1952
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0459 Archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap van De Linge, 1810 - 1952
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
0459 Archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap van De Linge, 1810 - 1952
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
Bij aanvang van de inventarisatie was het archief in twee afzonderlijke blokken geplaatst. Het eerste blok betrof het gedeelte van het archief dat in 1929 was beschreven in een summiere inventaris. Dit betrof de archieven van de twee commissie tot 1828, het heemraadschap van het Kanaal van Steenenhoek en een gedeelte van het waterschap van de Linge-uitwatering. De inventaris moest ook wat indeling betreft herzien worden. Daarnaast was het lastig stukken terug te vinden omdat dozen deels van inventarisnummer en deels van verbaalnummers waren voorzien.
Het tweede deel betrof het archief van na 1929. Dit archief was nauwelijks toegankelijk en bestond voor een groot deel uit onbeschreven losse stukken en voor een ander deel uit dossiers, ingericht op archiefcode. Bij de dossiervorming was geen rekening gehouden met de verschillende archiefvormende colleges. Voor de administratie waren de reglementaire wijzigingen van het ene naar het andere college blijkbaar geen reden voor een caesuur. Zo werden er in veel dossiers van na 1940 ook oudere stukken -vanaf 1881- toegevoegd.
Een andere vermenging had plaats gevonden tussen het archief van het waterschap van de Beneden-Linge tot 1953 en dat van het waterschap van de Linge vanaf 1953. Het archief van het waterschap van de Linge van na 1953 was ten tijde van de start van de inventarisatie nog bij het waterschap aanwezig.
Bij de inventarisatie is zoveel mogelijk geprobeerd de vermenging ongedaan te maken. Dit werd vergemakkelijkt omdat gelijktijdig met deze inventarisatie ook het archief van het waterschap van de Linge vanaf 1953 werd geïnventariseerd. Zaken zijn wel bijeengehouden. Bij het bepalen van de plaatsing van doorlopende dossiers is als leidraad zoveel mogelijk het tijdstip van de bestuurlijke besluitvorming gehanteerd. Zo is de bouw van het Kolffgemaal in zijn geheel te vinden bij het archief van het waterschap van de Linge-Uitwatering, terwijl de afwikkeling van de bouw nog doorliep tot 1955.
Tot 1881 werden de stukken door de secretaris in series geborgen. De secretaris noemde dit 'verbalen'. Naar de huidige definitie betreft dit eerder een resolutiestelsel dan een verbaalstelsel, omdat de stukken niet per vergadering werden geborgen, maar van een doorlopende nummering werden voorzien. In de 'verbalen' of notulen worden de nummers van de behandelde stukken genoemd. De nummers van de bijlagen corresponderen met deze in de 'verbalen' (notulen) geplaatste nummers. In de bijlagen bevinden zich ook de verslagen van de gecombineerde vergaderingen van dijkgraaf en heemraden met de hoofdingelanden, jaarlijkse staten van uitgevoerde openbare werken en stukken over de benoeming van bestuursleden.
Vanaf 1881 werd dit seriestelsel verlaten. Een deel van de stukken was opgenomen in de globale inventaris van 1929. Van de ongeïnventariseerde stukken werd een groot deel in wanorde aangetroffen. Een ander deel was toegevoegd aan recentere dossiers.
Om de toegankelijkheid te vergroten, zijn bestekken, overeenkomsten, instructies, reglementen, rapporten en tekeningen uit de series nader toegankelijk gemaakt. Deze nadere toegangen zijn te vinden in de bijlagen.
Voor de indeling van de beschrijvingen in rubrieken is deels gebruik gemaakt van het standaard rubriekenschema voor de inventarisatie van waterschapsarchieven. Omdat de taakuitoefening van het waterschap niet overeenkomt met dat van een gemiddeld waterschap, is voor de taakuitvoering een eigen schema opgesteld, afgeleid van de beschreven taken in de reglementen.
Bij aanvang van de inventarisatie bedroeg de omvang van het archief bijna 37 meter. Er werd 10 meter vernietigd. De omvang van het archief bedraagt nu 26,875 meter.
Een eerste exemplaar van het Nieuws- en advertentieblad voor de stad en het Arrondissement Gorinchem van zaterdag 7 augustus 1841 is overgedragen aan het Regionaal Archief Gorinchem (bevond zich in inv.nr. 302, briefnr 1259).
Kenmerken
Datering:
1810 - 1952
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1810 - 1952
Omvang in meters:
27
Openbaarheid:
onbeperkt
Toegangstitel:
betreft totaal 6 archieven, waaronder Heemraadschap van het kanaal van Steenenhoek. Inventaris door B.M. van Dijk, 2014.
Gemeente:
Waterschap
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS