Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
0001 Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Geschiedenis
1.2. Regering voor 1795
1.3. Regering na 1795
1.4. Buren en gemeenslieden
1.5. Het archief
0001 Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
1. Inleiding
1.5.
Het archief
Het oud-archief der gemeente Tiel is in 1915 door de toenmalige Rijksarchivaris in Gelderland, mr. A.C. Bondam, ter plaatse ingepakt en naar Rijksarchiefdepot te Arnhem gezonden. Blijkens de archiefverslagen heeft de volontair, de heer J.W.G. van Haarst, aan de inventarisatie gewerkt, maar veel tijd schijnt hij er niet aan te hebben kunnen besteden, want het archief bevond zich in 1926, toen de thans voltooide ordening en beschrijving is ter hand genomen, nog in zeer wanordelijke staat, terwijl een inventaris ontbrak (afgezien van de na te noemen verouderde inventaris).
Het archief verkeert materieel in slechte conditie. De wanorde, waarin het zich bevond *  , is ten dele te wijten aan het feit, dat in de 19de eeuw bijna alle dossiers en liassen zijn geopend en de inhoud her- en derwaarts is verspreid. De enkele liassen, welke nog in tact waren, zijn thans ook los gemaakt, omdat gebleken is, dat de inhoud niet te vertrouwen was. Het is namelijk voorgekomen, dat men liassen heeft geopend, er stukken bijgevoegd of uitgenomen en daarna weer aan een geregen heeft.
Van het archief bestaat een zeer uitgebreide inventaris, welke krachtens resolutie van de magistraat d.d. 16 juli 1738 door de secretarissen Van Lith de Jeude en Omphal, de adjunct-secretaris Buddingh en de klerk ter secretarie is gemaakt en op 3 juni 1789 is ingeleverd. De bewerkers ontvingen daarvoor een beloning van fl 555,-. Naar deze inventaris is door mij het archief eerst voorlopig geordend.
Daarna is een inventarisatie toegepast, welke meer in overeenstemming is te achten met de voorschriften van de "Handleiding".
De correspondentie was verdeeld naar de afzenders. Dit is zo gelaten, en de stukken zijn op datum van afzending gelegd, daar een datum van ontvangst of exhibitum doorgaans ontbreekt. Brieven, die zonder waarneembare reden buiten de liassen gebleven waren, zijn mede ingevoegd.
De regestenlijst is afgesloten met 1578, het jaar der verandering van zaken in Gelderland bij het optreden van Jan van Nassau als stadhouder. Brieven zijn er niet in opgenomen.
Tegelijk met het archief van de gemeente is de inventarisatie ondernomen van het rechterlijk archief, dat bijna even groot in omvang is, en waarin zich een groot aantal stukken bevond, welke in het archief van de stad thuishoorde (ook het omgekeerde was het geval). Deze stukken zijn uitgeleverd tegen stukken van rechterlijke aard, die nog in het archief van de stad werden gevonden. Daarbij houdt men evenwel in het oog, dat niet steeds scherp te onderscheiden is tussen rechterlijk en niet-rechterlijk archief, en een splitsing tussen beide archieven daardoor altijd min of meer willekeurig wordt. Het is de bedoeling, de beschrijving van deze archieven op te nemen in een inventaris van de rechterlijke archieven van het gehele voormalige kwartier van Nijmegen.
Het rechterlijk archief is veel ouder dan dat der gemeente, waaruit, gelijk men zal opmerken, behalve de privilegiën, veel is weggeraakt, wat van vóór 1600 dateerde. De bij deze inventaris gevoegde regestenlijst bevat dientengevolge heel wat minder regesten, dan men zou verwachten in verband met de oudheid der stad.
De gebruikers van deze inventaris zij er op gewezen, dat men in Gelderland, en dus ook te Tiel, tot 1700 de Juliaanse kalender volgde, en voorts, dat Tiel tot 1561 de Kerststijl gebruikt heeft.
Als bijzonderheid diene tenslotte nog, dat het archief in 1794, bij de nadering der geallieërde legers, in kisten is gepakt en naar Hoorn gevoerd, van waar het echter vrij spoedig blijkt te zijn teruggekeerd.
Kenmerken
Datering:
1352 - 1812
Datering:
1352 - 1812
Plaats:
Tiel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1352 - 1812
Omvang in meters:
58
Openbaarheid:
Onbeperkt
Toegangstitel:
H.L. Driessen, Inventaris van het oud-archief der gemeente Tiel. Den Haag, 1928
Gemeente:
Tiel
Locatie:
Tiel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS