Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
0001 Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Geschiedenis
1.2. Regering voor 1795
1.3. Regering na 1795
0001 Archief van de stad Tiel, 1352 - 1812
1. Inleiding
1.3.
Regering na 1795
Op 30 januari 1795 werd de oude magistraat door een inmiddels opgericht Comité Revolutionair afgezet, en een provisioneel bestuur verkozen, de Burger-Magistraat genoemd, bestaande, evenals het oude college, uit 2 burgemeesters en 7 schepenen. Derhalve een wisseling van personen. Op 13 februari werd aangesteld een college van 14 gemeensluiden *  .
Op 28 september 1795 werd door de volksvergadering een commissie benoemd voor het ontwerpen van een reglement van bestuur voor de stad Tiel *  . Daarvoor werden aangewezen:
3 leden uit de provisionele municipaliteit;
3 leden uit het college van gemeensluiden;
3 leden uit de burgerkrijgsraad;
6 leden uit de burgerij.
Deze commissie begon op 5 oktober haar werkzaamheden.
Op 30 november stelde zij het reglement vast in naam van het vrije volk van Tiel. Ingesteld werden 3 colleges, te weten:
a. Comité van Politie, Financiën en Algemeen Welzijn, Raad der gemeente genoemd, bestaande uit 7 leden
(dit college voerde het administratief bestuur).
b. Comité van Rechtsoefening, bestaande uit 7 schepenen.
c. Comité van Toezicht en Waakzaamheid, eveneens bestaande uit 7 leden.
(de functies van dit comité stemmen vrijwel overeen met die van de vroegere gemeenslieden).
Het reglement stelde de werkzaamheden, bevoegdheden en wijze van verkiezing vast, en bepaalde in art. 22, 1ste afdeling, dat de installatie (inhuldiging) zou geschieden op 31 december. Ook voorzag het reglement in de oprichting van een college van gecommitteerden (art. 3 en 4, 1ste afdeling) uit 3 comité 's, de burgerkrijgsraad en de burgerij, dat de directie moest voeren bij de vergaderingen der stemgerechtigden. Later zijn er wijk- en grondvergaderingen opgericht. (Resolutie van 9 april 1796). Een "Comité der gemeente" voerde de directie over deze vergaderingen.
Dit bestuur aanvaardde op 1 januari 1796 zijn taak. Het is in functie gebleven tot 6 april 1798. Op die datum werd de Raad op last van een commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Gelderland ontbonden en een gemeentebestuur ingesteld, bestaande uit 5 leden *  . Dezelfde dag werd op gelijke last ontbonden het Comité van Toezicht en Waakzaamheid *  . Alleen het Comité van schepenen bleef bestaan.
Op 5 juli 1798 werden op last van het Intermediair Bestuur 3 van de 5 leden van het gemeentebestuur door anderen vervangen.Het nam toen de titel aan van: "Intermediair Bestuur van Tiel en Zandwijk" *  .
In 1802 kwam de inrichting van de magistraat weer vrijwel op dezelfde voet als vóór 1795 *  . Krachtens artikel 34 van het reglement voor het departement Gelderland van 1802 wees het Departementaal Bestuur op 30 september 1802 9 leden aan, die het bestuur over Tiel en Zandwijk zouden voeren. Nadat deze regering zich had geconstitueerd, trad op 8 november 1802 het Intermediair Bestuur der stad af *  . De nieuwe magistraat diende krachtens artikel 105 van het departementaal reglement in de loop van 1804 een reglement in op het bestuur van de stad, dat bij resolutie van het Gedeputeerd Bestuur van Gelderland van 12 december 1804 nummer 5 krachtens autorisatie van het Departementaal Bestuur van 17 augustus 1804 nummer 12 is geapprobeerd.
Volgens dit reglement bestond het bestuur van Tiel en Zandwijk uit 9 leden, nl. 2 burgemeesters en 7 schepenen, die alleen tevens raden zouden zijn. Aan dit bestuur werden toegevoegd 9 gecommitteerden uit de burgerij, wier medewerking vereist was bij het opleggen, verhogen of veranderen der plaatselijke belastingen. Zij maakten echter geen afzonderlijk college uit, maar vergaderden en beraadslaagden met de magistraat te samen over zaken, hun mede aangaande *  .
Dit bestuur is tot 1811 blijven bestaan. Op 11 maart hield het zijn laatste vergadering. Het bestuur kwam toen aan een maire met 2 adjoints, waarnaast een municipale raad fungeerde.
1.4. Buren en gemeenslieden
1.5. Het archief
Kenmerken
Datering:
1352 - 1812
Datering:
1352 - 1812
Plaats:
Tiel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1352 - 1812
Omvang in meters:
58
Openbaarheid:
Onbeperkt
Toegangstitel:
H.L. Driessen, Inventaris van het oud-archief der gemeente Tiel. Den Haag, 1928
Gemeente:
Tiel
Locatie:
Tiel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS