Alle bestanden

Uw zoekacties: Rechterlijk archief van Zaltbommel, 1525 - 1811
x0683 Archief van het gemeentebestuur van Echteld - wederopbouwdossiers, 1945 - 1962 (1969)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0683 Archief van het gemeentebestuur van Echteld - wederopbouwdossiers, 1945 - 1962 (1969)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Historische context
1.2. Aard en inhoud van het archief
0683 Archief van het gemeentebestuur van Echteld - wederopbouwdossiers, 1945 - 1962 (1969)
1. Inleiding
1.2. Aard en inhoud van het archief
De dossiers zijn per woonkern geordend en daarbinnen op adres gerangschikt, zij het met wat afwijkingen. De inventaris bevat van Echteld 184 dossiers, van IJzendoorn 79 dossiers en van Ochten 273 dossiers.
De gehanteerde aanduiding van het adres in de beschrijvingen geeft de situatie van vóór 1951 weer. Een adres bestond toen uit een letter voor de woonkern (E, IJ of O) en oplopend nummer. Voor elke woonkern hanteerde men één doorlopende nummering. Het moderne adres met een koppeling van straat en huisnummer werd pas in 1950 ingevoerd. De nieuwe adressen zijn aan de beschrijvingen toegevoegd in een nb-notatie. In het overgrote deel van de dossiers uit het wederopbouwarchief komen de nieuwe adressen nog niet voor.
Bron voor de toevoeging van de nieuwe adressen zijn de conversie-lijsten of concordansen die onder inv.nr. 292 zijn opgenomen in archief 0682 Gemeentebestuur van Echteld 1945-1968.
De archiefvormer van het wederopbouwarchief was in feite het rayon Kesteren van het wederopbouwbureau, later de Technische Dienst Kring Kesteren. De dossiers bevatten veel kopieën van stukken van het gemeentebestuur van Echteld. Vanwege het bijzondere karakter van het archief zijn deze stukken niet vernietigd. Vooral de omvang van verwoesting van het dorp Ochten is, als woonkern van een plattelandsgemeente, landelijk gezien vrij uniek.

Naast de wederopbouwdossiers werden nog andere stukken aangetroffen. Hiervan is een selectie bewaard gebleven onder de rubriek 'Overige stukken'.

Hoewel als einddatering in de titel '1962 (1969)' wordt vermeld, zijn verreweg de meeste dossiers al voor 1955 afgerond. In 1956 worden nog maar 21 dossier beëindigd en in 1957 17 dossiers. Het meest recente jaar, 1969, duidt op een incidentele vermelding. Formeel wordt landelijk voor het einde van de Wederopbouw het jaar 1965 aangehouden.

Materieel verkeert het archief, evenals het gerelateerde archief 0682 Gemeentebestuur Echteld, in slechte staat. Het papier van vlak na de oorlog staat bekend om zijn matige tot slechte kwaliteit. De rangschikking binnen de dossiers was tamelijk willekeurig en slordig en de dossiers telde veel dubbelen. De dozen en dossiermappen waren oud en smerig, de metalen hechters waren verroest en vaak zelfs aan de documenten vastgeroest. Al met al is het een kwetsbaar archief.

Uit het archief zijn de dossiers over voorschotaanvragen en bestelling van bouwmaterialen vernietigd. Ook dubbele bouwtekeningen zijn vernietigd. Niet alle dubbele stukken zijn niet vernietigd omdat dit een te tijdrovende aangelegenheid zou zijn geweest.

Dossieropbouw: De meeste dossiers bevatten maar enkele stukken, vooral over de aanvraag, terwijl de procedure ten minste de volgende stukken genereerde:
•bestek met de omschrijving van het werk
•aanvraagformulier goedkeuring uitvoering en eventuele toewijzing van materialen
•bouwtekening,
•voorschotformulier
•verzoek verlening financiële faciliteiten aan Ministerie van Wederopbouw
•formulier toegewezen bouwmaterialen,
•aanvraag bouwvergunning
•adviezen
•bouwvergunning
•aanvraag van goedkeuring bouwwerk
•stukken over de financiële afhandeling
•correspondentie
De meeste dossiers bevatten geen tekening. Van de nu aanwezige tekeningen zijn er veel ingevoegd uit een afzonderlijke serie.
Voorbeelddossier (uitgebreid dossier) 1e gedeelte::
Inv.nr. 1034.E 168, gelegen aan de Waalbandijk, na 1950 geadresseerd Den Akker 8;

14-08-1946. Omschrijving van het werk
09-06-2947 Begeleidingsbrief J. Geurts, gemeenteopzichter, aan hoofdopzichter Wederopbouw te Ochten, btr. toezending tekeningen voor meerdere werken, waaronder voor het werk van E 165
28-06-1947 Beschikking voorschot door College van Algemene Commissarissen voor den Wederopbouw (Wederopbouwcommissie) aan College van burgemeester en wethouders Echteld voor E 168 van f. 1758, tot maximaal f. 3000,-.
02-08-1947Staat van gegevens voor Rijksgoedkeuring voor bouwwerken boven de f 500,-, met op achterzijde de gedistribueerde materialen.
14-08-1947 Goedkeuring door Wederopbouwcommissie voor “definitief herstel en verbouw van een woonhuis met bijgebouwen”.
02-09-1947 Verzoek van bestuur Echteld tot overmaking van f. 2953,65.
22-09-1947 Uitkeringsbewijs voor f. 2953,65 voor gemeente
27-09-1947 Verklaring van hoofd van het Streekbureau Neder-Betuwe en Bommelerwaard aan Wederopbouwcommissie dat wegens vordering van herstel pand E 168 f. 2907,- aan eigenaar kan worden uitbetaald.
27-09-1947 Brief voornoemd hoofd aan L.M. van Beem, eigenaar E 168, dat hij gemeente heeft geadviseerd hem f. 2907,- uit te betalen, ter betaling van Klaas van Dee
06-10-1947 Uitbetalingsopdracht aan gemeenteontvanger
06-10-1947 Uitbetalingsverklaring van gemeenteontvanger, gericht aan Kl. Van Dee
06-10-1947 Kwitantie van Van Beem
Voorbeeld dossier (uitgebreid dossier) 2e gedeelte:
15-10-1947 Betalingsbewijs voor Wederopbouwcommissie, afschrift
23-01-1948 Brief voornoemd hoofd aan L.M. van Beem, eigenaar E 168, dat hij de gemeente heeft geadviseerd hem f. 46,65 uit te betalen bestemd tot uitbetaling van Fa. G.W. Kakebeen & Zn te IJzendoorn
23-01-1948 Uitbetalingsopdracht aan gemeenteontvanger
16-02-1948 Uitbetalingsverklaring van gemeenteontvanger, gericht aan Fa. Kakebeen
20-02-1948 Kwitantie van Van Beem
20-02-1948 Kwitantie van Fa. Kakebeen
25-02-1948 Betalingsbewijs voor Wederopbouwcommissie, afschrift
18-111955 Beschikking door Centrale directie Wederopbouw Volkshuisvesting, directie provincie Gelderland tot extra uitkering op nieuwe grondslag van 1363,-
18-111955 Kopie van de beschikking voor de bedrag van 1363,-,
08-12-1955 Uitkering bijdrage f. 1363,- door Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor herstel van E 168
23-12-1955 Begeleidingsbrief door Centrale Directie van Wederopbouw bij toegezonden financieringschema van E 168 (schema ontbreekt)
Kenmerken
Datering:
1945 - 1962 (1969)
Plaats:
Echteld
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1945 - 1962 (1969)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
4,50
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Neder-Betuwe
Locatie:
Echteld
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS