Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881

2068 Archief van de Stichting Varik's Belang, 1965 - 1977

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
2068 Archief van de Stichting Varik's Belang, 1965 - 1977
1.
Inleiding
Op 11 januari 1965 overleed te Tiel dr. Daan Marinus van Londen. Van Londen was geboren in Varik en had in Rotterdam een eigen zenuwartspraktijk. Op 22-5-1957 maakte hij voor de Rotterdamse notaris G.H. Lambert zijn testament op. Hierin legde hij vast dat zijn gehele vermogen werd toegewezen aan een door hem opgerichte stichting met als doelstelling de behartiging van de belangen van inwoners van Varik. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen, te weten notaris mr. G.E.K.A. Roskott en diens opvolgers, een vertegenwoordiger door de gemeente aan te wijzen en een vertegenwoordiger door de commissaris der koningin in de provincie Gelderland aan te wijzen. De stichting staat in de dorpen Varik en Heesselt overigens ook bekend onder de naam "dokter Van Londen fonds".
Het archief van de stichting heeft een omvang van 0,12 strekkende meter en werd aangetroffen in het archief van de gemeente Varik 1811-1977. Overigens ontbreken nagenoeg alle jaarrekeningen en subsidieverzoeken uit de beginperiode. Het archief van de stichting van nà 1977 maakt deel uit van het archief van de huidige gemeente Neerijnen.
Na de gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Neerijnen de taak overgenomen van de gemeente Varik. Er is een stichtingsbestuur die zich bezig houdt met het beheer van het kapitaal en Dit bestuur draagt jaarlijkse een deel van het batig saldo over aan de burgemeester van de gemeente Neerijnen, waarmee haar deel van de werkzaamheden is geëindigd. De verdeelcommissie houdt zich vervolgens bezig met de toekenning c.q. afwijzing van subsidieverzoeken. Zij adviseert hierover de gemeenteraad die een besluit neemt. Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten kan dan tot uitkering worden overgegaan. In de praktijk komt het erop neer dat het gehele financiële beheer vanuit de gemeente Neerijnen geschiedt vandaar ook dat alle stukken zich bevinden in het archief van die gemeente.

Kenmerken

Datering:
1965 - 1977
Plaats:
Varik
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1965 - 1977
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
0,12
Openbaarheid:
onbeperkt
Gemeente:
Neerijnen
Locatie:
Varik