Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
x3162 Collectie Rueb, genealogische aantekeningen en documentatie Bommelerwaard, 16e -20e eeuw
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3162 Collectie Rueb, genealogische aantekeningen en documentatie Bommelerwaard, 16e -20e eeuw
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na het overlijden van mr. Robert Abraham Rueb (1911-1986) is door zijn echtgenote, mevrouw L. Rueb-Zaaijer, het grootste deel van de genealogische collectie van de heer Rueb geschonken aan de Historische Kring Bommelerwaard. De heer C.W.J. van Meurs bemiddelde bij die overdracht. Een klein deel van de collectie is via de heer E.F.G.M. Gelderman terecht gekomen in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 1) Dat deel is in de in deze inventaris beschreven collectie in fotokopie opgenomen (inventarisnummers 3162/25-3162/33).
De collectie bestaat uit genealogische en topografische aantekeningen van R.A. Rueb uit voornamelijk 16e en 17e eeuwse rechterlijke archieven van de Bommeler- en Tielerwaard in het Rijksarchief in Gelderland. Daarnaast bevat de collectie tientallen brieven van genealogen aan de heer Rueb over allerlei genealogische problemen. Helaas hield de heer Rueb geen doorslagen of afschriften bij van zijn antwoorden. De gegevens daarvoor zullen echter wel zijn ontleend aan zijn genealogische aantekeningen.
De collectie is jarenlang namens de Historische Kring Bommelerwaard beheerd door de heer C.W.J. van Meurs. Hij vervaardigde indexen op een groot deel van de collectie en verstrekte inlichtingen uit de collectie aan tal van onderzoekers. Begin 1997 droeg hij namens de Historische Kring de collectie over aan het Streekarchief Bommelerwaard.
De kern van de collectie bestaat uit een aantal mappen met genealogische aantekeningen (zie de inventarisnummers 3162/1-3162/24, 3162/26-3162/32). De heer Van Meurs maakte indexen op die mappen, die in deze inventaris zijn opgenomen, maar die ook in de studiezaal van het streekarchief in zelfbediening zijn te raadplegen.
De heer Rueb had een moeilijk leesbaar handschrift en maakte voor zijn aantekeningen veel gebruik van afkortingen. Dat maakt de collectie tamelijk ontoegankelijk. Om aan dat bezwaar enigszins tegemoet te komen is achter deze inleiding een begin gemaakt met een lijst van afkortingen. De heer Rueb verrichte zeer verdienstelijk monnikenwerk, dat van groot belang kan zijn, vooral voor iedereen die geïnteresseerd is in oude Bommelerwaardse geslachten. Daar op de oud-rechterlijke archieven nagenoeg elke toegang ontbreekt, kan men vaak met behulp van de aantekeningen van Rueb toch nog tamelijk snel zoeken in die archieven. De praktijk leert wel dat de gegevens van de heer Rueb altijd nagetrokken moeten worden in de originele stukken. Daar waar hij conclusies verbindt aan zijn gegevens, bestaat uiteraard de mogelijkheid van vergissingen. Naast de genealogische aantekeningen zijn er ook enkele mappen met aantekeningen over toponiemen, gesorteerd op plaatsnaam en daarbinnen alfabetisch op toponiem. 2)
De heer Rueb heeft op grond van zijn aantekeningen ook een aantal publicaties verzorgd in het blad Tussen de Voorn en Loevestein. Aanbevolen wordt ook die te raadplegen. Ze zijn aanwezig in de bibliotheek van het Streekarchief Bommelerwaard.
De collectie beslaat 1,24 strekkende meter. Er zijn geen beperkingen gesteld aan de openbaarheid.
1997, C.W.J. van Meurs en J.J.A. Buylinckx
Noten
1. Zie Jaarboek CBG 43(1989)18.
2. Voor een bewerking van de aantekeningen over toponiemen in Hedel zie J. Buylinckx, Hedelse toponiemen, in: Heel in stukken, Hedel 1991, p.28-36. Voor een kopie zie inventarisnummer 3162/39.
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE
DOOR RUEB GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Plaatsnaam (of afkorting daarvan) gevolgd door een nummer betekent meestal het nummer uit het oud-rechterlijke archief van zo'n plaats, zoals dat berust in het Streekarchief Bommelerwaard.
De afkortingen worden niet altijd consequent gebruikt. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie is dus op zijn plaats. Vaak worden er bij de afkortingen geen punt(en) geplaatst. Het overzicht is niet compleet. Aanvullingen zijn bijzonder welkom!
B = Bommel beld. = beleend br. = brief Brab.l. = De Brabantse Leeuw (genealogisch tijdschrift) c.a. = contra? cap. = capitaal cur. = curator c.s. = cum suis (met de zijnen) command. v. = commandant van d. = die, dat D = Delwijnen Dr. = Driel dr. v. = dochter van Ds. of D. = dingsignaat f. = folio (blad) f ... v = folio ... verso (blad ... achterzijde) f ... r = folio ... recto (blad ... voorzijde) F.A.R. = Familie-archief Van Randwijck G = Gameren geb. = geboren ged. = gedoopt G.N. = Gens Nostra (genealogisch tijdschrift) grootm. = grootmoeder H. = Haaften Hed. = Hedel Heerew. = Heerewaarden Herw. = Herwijnen Horw. = Horwenen (Hurwenen) juffr. = juffrouw k. = kind, kinderen K. = Kerkwijk l = land (akker) of leen LR = Leenregister? LRG = Leenregister Gelre LRR = Leenregister Rossum? Ls. of L. = loofsignaat M. = Moeder m.c. = met consent of met consorten? modo = nu (tegenwoordig) N = Nieuwaal N = De Navorscher (historische en genealogisch tijdschrift) Ned. = Nederhemert O.A.B. = Oud-archief Polderdistrict Bommelerwaard? P. = Poederoijen R. = Rossum R.Arn = Rijksarchief Gelderland te Arnhem (tegenwoordig Gelders Archief) R.K. = Rooms Katholiek rekGG = Rekening Geestelijke Goederen sch. = schepen sch. & d. = scheiding en deling T. = Tuil tr. = transport of transporteert v. = van V. = Vader VL = Tussen de Voorn en Loevestein (tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard) wede = weduwe Z. = Zuilichem Z.B. = Zaltbommel zn. v. = zoon van
Inventaris
1-69 Genealogische aantekeningen voornamelijk uit oud-rechterlijke archieven
3162 Collectie Rueb, genealogische aantekeningen en documentatie Bommelerwaard, 16e -20e eeuw
Inventaris
1-69 Genealogische aantekeningen voornamelijk uit oud-rechterlijke archieven
Datering:
gegevens uit de periode ca. 1550-1650
NB:
In de mappen lagen vaak losse aantekeningen en correspondentie over geslachten die in die map aan de orde kwamen. Ze zijn eruit gehaald en in een aparte map geborgen (in de specificatie de nummers 3162/53-3162/68). De stukken zijn zoveel mogelijk afzonderlijk beschreven en 'geletterd' door de heer Van Meurs. Gegevens uit die stukken zijn niet opgenomen in de genoemde index.
56 Los aangetroffen in nummer 3162/5: A. Blad met aant. van Rueb beginnend met W. van Hees x Elie de Bie 11 mei 1627 fol. 26. Betreffende De Bye. B. Brief van Centraal Bureau voor Genealogie, 13 augustus 1976. Genealogie De Vries generaties I t/m XI (1548 - 1951). C. Regesten uit archief Heusdense kloosters Marinkroon/-donk nrs. 272, 299, 475, 702, 826, 953, 956 en 957. D. Aantekeningen in Hof van Gelre 5652. Civiele Processen 1690-37. E. Drielse Charters nrs. 83 t/m 93 in archief Heerlijkheid IJzendoorn (2 bladen). F. Drielse Charters in Kapittelarchief van Oudmunster te Utrecht. Nrs. 1 t/m 6. G. Drielse Charters in het weeshuisarchief Zaltbommel. Uit fiches Beckering Vinckers, nrs. 1 / 11 (2 bladen). H. Drielse Charters in Westgelderse Huisarchieven. Nrs. 1 / 18, 3 bladen. I. Aantekeningen betreffende Duls de Cock, anno 1518. K. Aantekeningen betreffende De Cock (van Delwijnen) te Driel, tot 1579. L. Brieven van M.J. van Lennep, gedateerd 1-4-1984, 27-10-1984, 6-11-1984, 18-1-1985, 8-2-1985 hebben verband met de Drielse Charters. M. Brief van Ministerie van Defensie (marine) 30 mei 1978, betreffende advocaat-fiscaal Jacob de Bye. (2 bladen) N. Brieven van A.G. Vosdingh Bessem van 31-3-1978, 21-5-1978 en 7-6-1978 betreffende o.a. Goosen de Bye x Neelken. O. Geschreven aantekeningen betreffende hypotheken en opdrachten in Oud Rechterlijk Archief Rijswijk op naam van 'Goosen de Bye' e.a. 1560 - 1811 (6 bladen) P. Artikel betreffende van Gameren alias Gamerski, Bock, Bierens, van Driel
67 Los aangetroffen in nummer 3162/22: A. Brief van Ir. F.A. Nelemans van 29-8-1978 betreffende de Gier, Hedel. B. Getypt afschrift van een akte uit 1402 betreffende de overdracht van een huis in Ammerzoden, genoemd wordt o.a. Roloff Lysensoens. C. Aantekeningen gemaakt door E.van Alphen over door Rueb gevraagde gegevens over o.a. van der Steghen, van Thiell, De Herthoge, van der Cretier, Brouwer, e.a. D. Brief van H.W. Hammer van 2-4-1979 betreffende kwartierstaat familie Den Bol te Hedel. Overdruk van blz. 63 uit 'Geschiedenis en Kunst in de Bommelerwaard' (1932). Kwartierstaat Van Hees, Hedel. E. Brief van archiefdienst Amsterdam, 28-11-1974 betreffende Van Heel. Meerdere brieven van S.A.C. Dudok van Heel, genoemd wordt o.a. Pieter Cornelisz De Bijl en Johan en Maria Suyker. F. Aantekeningen van Rueb, 4 blaadjes. periode 1633 - 1648, doop Hedel R.K.(?). G. Artikel door Rueb over 'Oude geslachten te Hedel' (4 bladen, getypt). H. idem, 'Nog enige oude geslachten te Hedel' (5 bladen, getypt). J. idem, 'Oude geslachten te Hedel' slot. K. Brief van H.W. Hammer met bijlagen I t/m VII van 27-10-1975, betreffende zijn kwartierstaat. L. Brief van G. Liesveld met bijlagen van 2-2-1984, betreffende Van 't Zand/Sant, Hedel (5 bladen). M. Brief van G. Liesveld van 27-2-1984 betreffende Van 't Sant/van Hausselt (3 bladen). N. Fotokopieën, bladen 1 t/m 15, namen in de Bommelerwaard uit een kwartierstaat beginnende met 64. Jan Aertsz Boll, gehuwd 15-7-1702 te Hedel. Eindigt nr. 32692. Arien van Tiel
68 Los aangetroffen in nummer 3162/23: A. Brief van J. van Brakel van 14-11-19??, betreffende Peter Peters mogelijk in 2e echt met Jenneke Romboutsch, 1570 - 1638? (2 bladen). B. Brief van E. van Alphen van 9-5-1967 betreffende o.a. Cornelis van Willigen tijnsbrief 7 maart 1549. Idem, ongedateerd, betreffende Van Bueren en Bayens (RA Zuilichem). Brief van dezelfde van 18-1-1971 betreffende Van Thiell, Danck en Vinck. C. Brief van W.H. Dingemans van 30 januari 1969 betreffende Timmer. Idem van 14 maart 1969 betreffende o.a. Gijsbert Janss van Hemert 1565. Idem van 23 juni 1969 betreffende De Wijs en Doorn te Ammerzoden, 17e eeuw. Overzicht oudste generatie Dingemans. D. Brief van A.J.L. van Bokhoven van 5-6-1969 betreffende o.a. Jan van Gameren, Land van Heusden 1502. E. Brief van Dr. C.J. Matthijs van 5-9-1969 betreffende de Heren van Hemert en Van Ghils. Idem van 10-9-1969 betreffende Hups en Dingen Peters. F. Brief van H.F. Rynvaan van 25-5-1972 betreffende familie Van Bijstervelt. 1 vel, geen bijlagen! G. Stamreeks Jacob van Balen omstreeks 1779 (I t/m VII) H. Brief van H.A. van Dhalen van 6-1-1976 betreffende Cornelis Claes x Anna Reyers van Zuilichem en Brakel 1642. Idem van 14-1-1976 betreffende Buys, Peter Andriessen van Dalen. J. Brief van mevr. J. Koolhaas van 3-5-1979 betreffende Coolhaas, Van Gammeren. K. Brief van A.G. Vosdingh Bessem van 8-12-1981 betreffende Splinter Jans Vervoorn. Idem van 19-12-1981 betreffende o.a. huwelijk Cornelis Reyers Salm 1603. L. Aantekeningen van Rueb betreffende Vos, Saelmuit, Sebastiaen, van Elburg, Anthonisz te Brakel 1627. M. Fotokopie van een artikel van E. van Alphen over heer Reijner Joosten, getrouwde Pastoor te Brakel
Kenmerken
Datering:
16e -20e eeuw
Gemeente:
Streek
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS