Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
3498 Archief van het Streekarchief Bommelerwaard, 1982 - 1998
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeenschappelijke regeling
2. Huisvesting
3. Medewerkers
4. Archief en inventarisatie
3498 Archief van het Streekarchief Bommelerwaard, 1982 - 1998
Inleiding
4.
Archief en inventarisatie
Het beginpunt van dit archiefblok is bepaald door de oprichting van de dienst. Er zijn weliswaar enkele voorstukken vanaf 1980, maar de gemeenschappelijke regeling is eind 1982 en begin 1983 door de gemeenten goedgekeurd en vervolgens door gedeputeerde staten op 21 maart 1983 goedgekeurd. De dienst ging feitelijk pas van start met het aantreden van de eerste streekarchivaris op 1 mei 1983. Als eindpunt van het blok is 1998 aangehouden terwijl op het eerste gezicht 1999 meer voor de hand lijkt te liggen. De gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard per 1 januari 1999 zorgder er echter voor dat de gemeentelijke archieven eind 1998 werden afgesloten en het leek zinvol om daar voor het streekarchief bij aan te sluiten.
Het dienstarchief (het archief van het archief) is vanaf 1985 opgezet conform het in dat jaar verschenen Ordeningsplan opgesteld door de Landelijke Kring van Gemeente- en Streekarchivarissen (LKGSA) voor archiefbescheiden van gemeentelijke en regionale archiefdiensten. In 1988 bleek dat plan echter niet te voldoen en ontwierp de streekarchivaris zelf een ' Registratuurplan Streekarchivariaat Bommelerwaard'. Dit plan is in gebruik gebleven tot na de verhuizing in 1994 en daarna door een nieuw plan vervangen. Het archief vanaf 1983 is toen helemaal omgewerkt naar het nieuwe registratuurplan. Dat registratuurplan lag ook ten grondslag aan de rubriekenindeling van deze inventaris.
Bij de overdracht van dossiers naar het semi-statisch archief is steeds een selectie toegepast op vernietigbare stukken en te bewaren stukken. De daadwerkelijke vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken vond eerst plaats ten tijde van het opmaken van deze inventaris in 2007. De selectie geschiedde op basis van de officiële vernietigingslijst van 1983. Van de vernietiging is een verklaring opgemaakt. Aangezien de vergaderstukken van algemeen en dagelijks bestuur goed zijn gearchiveerd en ook uitgebreide jaarverslagen beschikbaar zijn, konden veel stukken met betrekking tot de taakuitvoering vernietigd worden. De stukken over het beheer van de diverse archieven en collecties zijn geordend in dossiers per archief of collectie. Aangezien die dossiers over de blokgrens (1998) heenlopen en dagelijks nodig zijn voor het beheer, zijn ze niet overgebracht en niet opgenomen in deze inventaris, maar blijven berusten in het archief van het streekarchief van ná 1998. De stukken die de resultaten bevatten van historisch en genealogisch onderzoek door medewerkers van het streekarchief (al dan niet in opdracht van derden) zijn, voor zover die resultaten van blijvend belang worden geacht, opgenomen in de collectie Aanwinsten en documentatie (archiefblok 497) en niet in dit archief.
Het archief beslaat na bewerking 3,25 strekkende meter. De stukken zijn allemaal openbaar met dien verstande dat de personeelsdossiers pas openbaar worden 100 jaar na de geboorte en bij degene waarvan de geboortedatum niet achterhaald kon worden 100 jaar na indiensttreding. Eerdere inzage kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris. Toestemming kan worden geweigerd of er kunnen voorwaarden aan worden verbonden.
-
Februari 2007, J. Buylinckx
Kenmerken
Datering:
1982 - 1998
Dekking in tijd:
1982 - 1998
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Datering:
1982 - 1998
Omvang in meters:
5,87
Gemeente:
Streek
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS