Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
3498 Archief van het Streekarchief Bommelerwaard, 1982 - 1998
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeenschappelijke regeling
3498 Archief van het Streekarchief Bommelerwaard, 1982 - 1998
Inleiding
1.
Gemeenschappelijke regeling
Al ten tijde van de gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard in 1955 werd door de provinciale archiefinspectie van Gelderland geijverd voor de totstandkoming van een streekarchiefdienst. De tijd was er echter in deze streek nog lang niet rijp voor. In 1975 nam de inspectie weer initiatieven. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de dienst tot stand zou komen, maar toen het college van gedeputeerde staten in 1977 een verzoek om een 'aflopende aanmoedigingssubsidie' te verstrekken, afwees, verdwenen de plannen weer in de ijskast. In 1980 waren er wederom besprekingen, maar toen bleek dat niet alle gemeenten geïnteresseerd waren. Met name de gemeenten die geen of weinig archief van voor de tweede wereldoorlog hadden zagen weinig in samenwerking op dit gebied. De inspectie pleitte nogmaals - en nu met succes - bij gedeputeerde staten voor een startsubsidie voor streekarchieven / streekarchivariaten. Ook toen nog was de oprichting van het Streekarchivariaat Bommelerwaard een moeizame zaak. Alle gemeenten in de streek tekenden eind 1982 en begin 1983 de gemeenschappelijke regeling, maar de gemeenten Kerkwijk, Ammerzoden en Hedel gingen vooralsnog geen diensten afnemen van het archivariaat en hoefden daarom ook niet mee te betalen aan de dienst. Actieve deelnemers waren bij het van start gaan van de dienst de gemeenten Brakel, Heerewaarden, Maasdriel, Rossum en Zaltbommel. De gemeenschappelijke regeling werd goedgekeurd door gedeputeerde staten op 21 maart 1983 (nr. PAI 14/5 - PAI001). De provinciale startsubsidie voorzag in een gedurende zes jaar aflopende bijdrage in de kosten. Als eerste streekarchivaris voor 20 uur per week werd per 1 mei 1983 mevr. A. van Geloven aangesteld. Aangezien er bij de gemeenten nog nooit systematisch aandacht was geweest voor het beheer van de oudere archieven wachtte haar een enorme taak.
Het Streekarchivariaat Bommelerwaard was krachtens de gemeenschappelijke regeling een 'rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam' met als vestigingsplaats Zaltbommel. Het archivariaat werd bestuurd door een streekarchiefcommissie waarin de deelnemende instanties vertegenwoordigd waren. De kosten werden aanvankelijk omgeslagen naar rato van het aantal werkuren dat de streekarchivaris per deelnemer besteedde volgens een door de streekarchiefcommissie jaarlijks vastgesteld rooster. Het personeel in vaste dienst van het archivariaat kreeg de rechtspositie van de gemeente Zaltbommel. Met ingang van 1 januari 1986 activeerde de gemeente Kerkwijk het deelnemersschap en ging uren afnemen. Per 1 juli 1986 participeerde ook het Polderdistrict Groot Maas en Waal in het archivariaat ten behoeve van het beheer van de archieven van het voormalige polderdistrict Bommelerwaard. Toen met ingang van 1990 ook de gemeenten Hedel en Ammerzoden diensten van het archivariaat gingen afnemen, was de hele streek voorzien van gekwalificeerd archiefbeheer.
Inmiddels was er op grond van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen een nieuwe gemeenschappelijke regeling nodig. Daarbij werd na enige discussie niet gekozen voor een lichte gemeenschappelijke regeling (met een centrumgemeente), maar voor de instelling van een eigen openbaar lichaam met een algemeen en een dagelijks bestuur. De nieuwe regeling werd goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit van 24 oktober 1989 (nr. AB89.2272 - ABEZ/B003) en trad in werking op 1 februari 1990.
Eind jaren negentig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat er in de Bommelerwaard een gemeentelijke herindeling zou komen per 1 januari 1999 waarbij nog slechts twee gemeenten zouden overblijven, de (nieuwe) gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. In dit verband werd tevens het plan opgevat om de af te sluiten archieven van de op te heffen gemeenten over te dragen aan het streekarchief en daartoe de depotcapaciteit aanzienlijk uit te breiden. Het Polderdistrict Groot Maas en Waal, die geen nieuwe archiefblokken had die nog overgebracht moesten worden naar het streekarchief Bommelerwaard, besloot dat zij voor die uitbreiding van de dienst geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde dragen en verzocht om uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Door dat alles was een nieuwe gemeenschappelijke regeling nodig, die echter pas in de loop van 1999 tot stand kwam ( De stukken over die regeling zijn dan ook opgenomen in het archief van het Streekarchief Bommelerwaard 1999-2009). Met het Polderdistrict Groot Maas en Waal werd per 1 januari 1999 een dienstverleningcontract afgesloten van vijftien jaar voor het beheer van de archieven van het voormalige Polderdistrict Bommelerwaard.
Bij het van start gaan van de dienst in 1983 werden de kosten versleuteld naar rato van het aantal afgenomen werkuren van de streekarchivaris, die volgens een door het bestuur vastgesteld rooster rondreisde langs de diverse gemeentehuizen. Huisvestingskosten waren er dus niet en materiaalkosten en restauratiekosten kwamen voor rekening van de betreffende gemeente waar gewerkt werd. Op de begroting stonden slechts de salariskosten en een gering bedrag voor overheadkosten. De gedachte was dat elke gemeente in principe slechts verantwoordelijk was voor het werk aan de eigen archieven. Pas met het totstandkomen van de nieuwbouw in 1994 werd dat principe losgelaten en werd voortaan een verdeelsleutel gehanteerd gebaseerd op inwonertal. Nadrukkelijk werd vastgelegd dat voortaan uitgegaan werd van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle Bommelerwaardse archieven. Alleen voor de restauratiekosten werd vooralsnog een voorbehoud gemaakt, die bleven voor rekening van de afzonderlijke deelnemende instanties, althans, voor zover die er geld aan uit wilde geven. Aan die situatie kwam pas een einde in 1999 toen voor het eerst een bescheiden post op de centrale begroting van de archiefdienst voor restauratie en conservering werd opgenomen.
2. Huisvesting
3. Medewerkers
4. Archief en inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1982 - 1998
Dekking in tijd:
1982 - 1998
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Datering:
1982 - 1998
Omvang in meters:
5,87
Gemeente:
Streek
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS