Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881
x3003 Archief van het Samenwerkingsverband Bommelerwaard (SAMBOM), 1981 - 1993
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3003 Archief van het Samenwerkingsverband Bommelerwaard (SAMBOM), 1981 - 1993
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Onstaansgeschiedenis Het SamBom (het Samenwerkingsverband Bommelerwaard voor het lager en voortgezet onderwijs) werd officieel opgericht in 1986. In het archief berusten ook stukken van de (rechts)voorgangers. De ontstaansgeschiedenis wordt goed weergeven in een informatiestencil van het SamBom:
'In de vijftiger jaren werden op veel plaatsen Welvaartsstichtingen in het leven geroepen met als doel: bevordering van het maatschappelijk en sociaal gebeuren. De welvaartsstichting Bommelerwaard had ook een zg. onderwijscommissie. Dat was hoofdzakelijk een overlegorgaan. Vanaf begin zestiger jaren kwamen hoofden van scholen uit de Bommelerwaard regelmatig bij elkaar om onderwijszaken te bespreken en 'samen wijzer te worden'. Op het eind van de zestiger jaren kwam hier ook het voortgezet onderwijs bij en wordt er gesproken over de Kring Rossum. Er werden cursussen georganiseerd en in gespreksgroepen ontstond een standaardleerplan met afspraken. In die jaren werd op vrijwillige basis en geheel in vrije tijd met elkaar samengewerkt, dwars door de zuilen heen. In 1979 werd besloten dit alles om te zetten in een vereniging.
Het jaar daarop kwamen de BOVO-projecten, waar de Bommelerwaard vanaf 1981 aan mee kon doen. Het werk dat al gedaan werd, behoefde nauwelijks te worden aangepast; alleen kwamen er nu personele faciliteiten. Het BOVO-project werd gezien als de gefinancierde tussensprint, en steeds werd er ook gesproken over: hoe verder na BOVO? Unaniem was men van mening dat hier een grote taak lag voor de nieuw gevormde Vereniging Samenwerkingsverband Bommelerwaard. De besturen van de verschillende scholen werden allengs ook meer bij het overleg betrokken en dit alles leidde in 1986 tot de oprichting van de officiële Vereniging met bovenvermelde naam, afgekort als SAMBOM. Het is een vereniging van schoolbesturen van basis- speciaal en voortgezet onderwijs in de Bommelerwaard, die de gezamenlijke belangen van het onderwijs wil behartigen en stimuleren, vooral op school-overstijgend niveau. De vereniging is inter-zuilair en eerbiedigt de eigen confessie en verantwoordelijkheid van elk lid. Op 27 juni 1986 was - na het passeren van de notariële akte - de oprichting een feit.
SAMBOM - ROPO De presentatie van de ROPO-plannen werd door het SAMBOM met vreugde begroet: dit was eigenlijk wat het SAMBOM al lang deed. De organisatievorm was klaar, enig probleem was dat de Bommelerwaard te klein was als zelfstandig ROPO-gebied. Hiervoor werd een oplossing gevonden. Openbaar en Rooms-Katholiek onderwijs in het verzorgingsgebied van de Schooladvies- en Begeleidingsdienst 'Gelders Rivierengebied' in Tiel hebben een ROBO-platform gevormd, opgedeeld in drie kringen, waarvan de Bommelerwaard er één is. De protestant christelijke scholen waren al georganiseerd in de Rayonschoolraad. Deze Rayonschoolraad was bereid ook enkele kringen te vormen, waarvan de Bommelerwaard er één is.'
Archief Het archief is door het SamBom in 1993 geschonken aan het Streekarchief. De omvang bedraagt 0,24 meter. Er zijn geen beperkende bepalingen gesteld aan de openbaarheid van het archief.
C. van Wanrooy
Kenmerken
Datering:
1981 - 1993
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1981 - 1993
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
0,25
Gemeente:
Regionaal
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS