Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881

1271 Waterschap Rivierenland, fotocollectie, 1910 - 2002

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Het Waterschap Rivierenland is ontstaan in 2001 door een samenvoeging van de polderdistricten Betuwe, Groot Maas en Waal en Tieler- en Culemborgerwaarden, het Waterschap van de Linge en het Zuiveringschap Rivierenland. In 2005 werd het gebied verder uitgebreid door toevoeging van de hoogheemraadschappen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Alm en Biesbosch aan het Waterschap Rivierenland. Het Waterschap Rivierenland sloot in 2006 een overeenkomst met het Regionaal Archief Rivierenland over het beheer van de archieven van de rechtsvoorgangers van de polderdistricten Betuwe en de Tieler- en Culemborgerwaarden en het Waterschap van de Linge. Bij de archieven werden ook enkele fotocollecties aangetroffen. Daarnaast is een collectie foto's van recentere datum door fotograaf Wim Vink aan het Regionaal archief Rivierenland geschonken naar aanleiding van de verhuizing van het waterschap naar een nieuw kantoorgebouw. Deze collectie bestond op zich ook weer uit meerdere collecties van de rechtsvoorgangers van het waterschap.
De staat van de diverse collecties was verschillend. De foto's van het polderdistrict Groot Maas en Waal waren grotendeels geordend en beschreven. De staat van andere collecties was chaotisch.
Er is voor gekozen om alle collecties in één toegang te beschrijven als de "Fotocollectie van rechtsvoorgangers van het Waterschap Rivierenland". De hoofdindeling wordt gevormd door de in 2001/2005 gefuseerde waterschappen. Zie voor een overzicht van de fusies van waterschappen bijlage 1.
De plaatsingslijst vormt een globale inhoudelijke toegang. De foto's zijn, voor zover mogelijk was, ondergebracht bij het juiste waterschap en onder het juiste onderwerp. Het voerde te ver om via onderzoek alle foto's juist onder te brengen. Gelukkig is het aantal foto's dat niet kon worden ondergebracht, klein.
De foto's hebben vaak een relatie tot de archieven van de organisaties waarvan de foto's afkomstig zijn; in dossiers kan men informatie vinden over de gebeurtenissen op de foto's. Hieronder volgt daarom een verwijzing naar de archiefnummers van de archieven van de waterschappen bij het Regionaal Archief Rivierenland:
In deze catalogus zijn foto's beschreven van de rechtsvoorgangers:
- rechtsvoorgangers van het waterschap van de Linge: archiefnummer 459 * 
- polderdistrict Tielerwaard: archiefnummer 471/481
- polder Enspijk: archiefnummer 1278
- polderdistrict Overbetuwe: archiefnummer 1089/1090
- polderdistrict Lek en Linge: archiefnummer 480
- de polderdistricten Betuwe, Groot Maas en Waal, Tieler- en Culemborgerwaarden, het Waterschap van de Linge en het Zuiveringschap Rivierenland: deze archieven zijn nog bij het Waterschap in beheer.
De vroegste foto's zijn merendeels replica's, de oudste originele foto dateert van 1915 .
In de fotocollectie bevinden zich oude portretten. Het Waterschap van de Beneden-Linge, een voorganger van het Waterschap van de Linge, besloot in 1946 om een portrettengalerij te gaan aanleggen van alle vroegere bestuursleden. Nazaten van deze bestuursleden werden benaderd om een foto ter reproductie uit te lenen. Deze portretten gaan terug tot ca. 1880.
Voor de beschrijving van de foto's van het polderdistrict Overbetuwe is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van oud-secretaris Jan Derksen.
Een klein gedeelte van de –recentere- fotocollectie is bij de afdeling Documentaire informatie voorziening (DIV) van het Waterschap Rivierenland gebleven en is daar globaal toegankelijk gemaakt. Deze foto's zijn als 'lege nummers' in deze inventaris opgenomen. Dat betekent dat men ze terugvindt met streepjes (---) op de plaats waar anders een nummer staat. Achter de beschrijving staat de verwijzing naar het nummer bij de afdeling DIV (Blomboogerd, met een vermelding van mapnummer). Op deze wijze is de gehele collectie toch in één toegang te raadplegen.
De omvang van de collectie, aanwezig bij het Regionaal Archief Rivierenland, bedraagt 20, 4 m1.
De collectie is geheel openbaar. Voor publicatie van de foto's moet echter eerst toestemming worden verleend door de archivaris van het Regionaal Archief Rivierenland en eventueel door geportretteerde personen.
Bij de foto's moet men tevens rekening houden met het auteursrecht.
B.M. van Dijk, 2007

Kenmerken

Datering:
1910 - 2002
Plaats:
Tiel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1910 - 2002
Omvang in meters:
16
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Waterschap
Locatie:
Tiel
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.