Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Deil, 1811 - 1977
x1509 Rechterlijk archief van De Marsch, 1604-1810
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1509 Rechterlijk archief van De Marsch, 1604-1810
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
1509 Rechterlijk archief van De Marsch, 1604-1810
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuurlijst
NB:
Exemplaren van vrijwel alle in deze lijst genoemde werken zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland en te raadplegen op de studiezaal van de dienst.
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 14 delen, Gorinchem 1839-1851, deel 7, 1846, p. 700-702.
Anspach, J., De heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe, in: De Navorscher, jrg. 46 (1896), p.177-204 (delen I, II en eerste gedeelte III) en p. 328-369 (vervolg deel III en deel IV), p.509-552 (delen V en VI)
jrg. 47 (1897), p.204-244 (delen VII, VIII en IX), p. 342-351 (addenda en corrigenda).
Anspach, J., De heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe, Nijmegen 1897.
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Harenberg (e.a., ed.), E.J., Oorkondeboek van Gelre en Zutphen tot 1326, 8 delen, 's-Gravenhage 1980-2003 (Voor de digitale versie zie: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&accessor=toc&view=homePane)
Heuff, J.A., De Neder-Betuwe en haar ridderschap. Schetsen uit het ambtsarchief, Arnhem 1902.
Iterson, W. van, De Stad Rhenen. De resultaten van een rechtshistorisch onderzoek, Assen 1960.
Jappe Alberts (e.a. red.), W., Geschiedenis van Gelderland, Boek II 1492-1795, Zutphen 1975.
Jappe Alberts, W., Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid, Assen 1978 (= Maaslandse Monografieën, deel 24).
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Loon (ed.), W. van, Groot Geldersch Placaet-boeck, deel I Nijmegen 1701, deel II Nijmegen 1703, deel III, H. Cannegieter (ed.) Arnhem 1740.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der gemeentewet van 1851, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 24 (1921), p.1-50 (Artikel ook opgenomen in: Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften, Arnhem 1977 (Werken Gelre, nr. 35), p.203-257.)
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 delen, Arnhem 1830-1875.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Sloet (e.a. ed.), J.J.S., Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Het kwartier van Nijmegen, Arnhem 1924 (voor Lienden (en De Marsch) zie p. 377-390).
Sloet (ed.), L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, 3 delen, 's-Gravenhage 1872-1876.
Spaen, W.A. van, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel III, Utrecht 1804, p.430,434-450.
Strous, W.H., Lienden, van heerlijkheid tot gemeente, in: Jaarboek Stichting Tabula Batavorum, jrg. 15, (2014), p.25-36.
Vries, W. de, Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. XXII. De Hoge Heerlijkheden Lienden en Leede en Oudewaard, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. LIX (1960), p.38-48.
Vries, W. de, Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. XXIV. Het Ambt (of de "hoge heerlijkheid" De Marsch, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. LX (1961), p.101-116.
Kenmerken
Datering:
1604 - 1810
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnr. 0183. Enkel het verzoek uit 2012 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Datering:
1604 - 1810
Plaats:
De Marsch
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1604 - 1810
Omvang in meters:
1,6
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Buren
Locatie:
De Marsch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS