Ammerzoden

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudst bekende schriftelijke vermelding van Ammerzoden dateert uit de elfde eeuw. In een akte van schenking aan de Sint Maartenskerk in Utrecht wordt dan een ‘Rothardus de Ambersoi’ als getuige genoemd. De naam komt daarna in verschillende spellingen voor: ‘Ambershoye’, ‘Amersoyen’, ‘Amelroije’, ‘Ameroijen’. In de volksmond wordt ook nu nog vaak ‘Ammeroijen gebruikt.

Voor de naam zijn meerdere verklaringen gegeven. De meest gebruikte verklaring voor het eerste naamsdeel is dat ‘Ammer’ verwijst naar een oude rivierloop van de Maas. Zo’n oude bedding werd in het Middelnederlands ‘amer’ genoemd. Dit is te herleiden tot ‘mer’, dat oude rivierloop betekent. Het voorvoegsel ‘a’ staat voor water. Voor deze verklaring pleit dat in Ammerzoden de oude riviermeander bij de plaats nog steeds ‘Mersloot’ wordt genoemd. Het laatste naamsdeel ‘zoden’ zou te herleiden zijn tot ‘ooi’, dat een weide langs de rivier betekent.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Ammerzoden
1810 - 1998    gemeente Ammerzoden
1999 - heden   gemeente Maasdriel

Gemeentewapen
Het gemeentewapen van de voormalige gemeente Ammerzoden, bevestigd bij Besluit van de Hoge Raad van Adel van 20 juli 1816: 'Van zilver, beladen met twee gebretesseerde en gecontrabretesseerde fasces van keel, het schild gedekt met een kroon van goud en vijf fleurons van hetzelfde, en vastgehouden door twee klimmende leeuwen in hunne natuurlijke kleur.' Zie ook: gemeentewapen op wikipedia.