Ambt Nederbetuwe

(1327) 1509 - 1837

Ingesteld bij landbrief van 1327 uitgevaardigd door graaf Reinald van Gelre. Het ambt was belast met het algemeen bestuur, de rechtspraak en de waterstaatszorg. De vertegenwoordiger van de graaf was de ambtman. De ambtman was tevens dijkgraaf. Bij de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk werd Franse wetgeving van kracht, met een nadrukkelijke scheiding der machten. Het algemeen bestuur van een dorp of stad werd de taak van lokale gemeentebesturen, de rechtspraak werd een taak van de nationale overheid. Het ambt had sidnsdien nog maar minimale taken. De ambten werden in 1825 opgeheven. De organisatie van de waterstaatszorg werd in Gelderland in 1838 uiteindelijk vastgelegd bij de inwerkingtreding van het provinciaal Rivierpolderreglement.