Alm

1961-1976

Het Waterschap de Alm is ontstaan door de samenvoeging van inliggende polders. In 1977 opgegaan in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

Wapen

Gevierendeeld : I. In azuur twee boven elkaar geplaatste eenden van zilver, gebekt van keel, het geheel omgeven door een breed gewolkte zoom van zilver; II in goud drie posthoorns van keel, beslagen, geopend en gemond van zilver; III in keel een net van zilver, waaroverheen een zalm van goud; IV in azuur drie versmalde golvende schuinbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

De eendjes in het eerste kwartier herinneren aan de St. Elisabethsvloed van 1421, waarbij de Biesboschzee ontstond toen de Groote Zuidhollandse Waard met tal van dorpen en vele eendenkoooen overspoeld werd en voor eeuwen verloren ging. Het waterwild is ook na de overstroming en tot de dag van vandaag talrijk gebleven in deze streek. De gewolkte zoom symboliseert de strijd tegen het water dat aan het land knaagt. Het gebied van het waterschap De Alm is in 1421 overstroomd geweest maar op het water heroverd. De posthoorns vormen het wapen van de graven van Horn. Dit geslacht heeft het land van Altena sinds het einde der 12e eeuw in leen gehad van de graven van Kleef. In 1590 werd de heerlijkheid verkocht aan de Staten van Holland. Het net met de zalm herinnert aan de ivisserij die in de Biesbosch een enorme omvang heeft gehad tot het steeds giftiger wordende afvalwater van de industrie de vis verjoeg. De drie golvende schuinbalkjes tenslotte herinneren aan de drie boezemwaterschappen die in De Alm zijn opgegaan.

Bron: Heraldry of the World