besluit van gemeenteraad Driel in 1812 om Christina Quivooij een akte van indemniteit te geven
23 november 2022

1.000 namen in borgbrieven ontsloten

Op de website zijn bijna 1.000 personen te vinden in relatie tot een ‘akte van indemniteit’. Zo'n akte wordt ook wel borgbrief, ontlastbrief, borgtocht of akte van cautie genoemd.

Een akte van indemniteit was een officiële verklaring van de diaconie of het gerecht/dorpsbestuur van de plaats van herkomst voor nieuwe ingezetenen. Hierin stond dat deze de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen zouden betalen. Voor een bepaalde periode na de verhuizing, in het bijzonder bij verval tot armoede. Kortom, dat die kosten niet ten laste kwamen van de nieuwe woonplaats. 

Je hebt inkomende en uitgaande akten van indemniteit: inkomend is ontvangen door een bestuur, uitgaand is een afschrift van een uitgegeven akte.

De nu toegankelijke borgbrieven gaan over plaatsen uit de Bommelerwaard. Tot deze week zaten ze in een index op een aparte collectie kopieën van borgbrieven uit archieven. Nu zijn alle originele archiefstukken gedigitaliseerd en hebben we een ‘nadere toegang’ aangemaakt op het originele inventarisnummer.

besluit van gemeenteraad Driel in 1812 dat Christina Quivooij een akte van indemniteit krijgt
In het signaat van het dagelijks gericht van Driel staat een besluit van de vergaderingen van de municipale raad (gemeenteraad) in 1812 dat Christina Quivooij een akte van indemniteit krijgt om uit Driel te vertrekken en zich in Voorschoten of elders te vestigen.