prentbriefkaart met woningen in maurik
15 maart 2022

Woningkaarten Maurik en Lienden bij het RAR

De gemeente Buren heeft de woningkaarten van de voormalige gemeenten Maurik en Lienden overgedragen aan het RAR. Het systeem van woningkaarten is landelijk ingesteld in 1939 en was de opvolging van het bevolkingsregister dat iedere gemeente verplicht moest bijhouden vanaf 1850. In 1994 werd het systeem van woningkaarten vervangen door de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Op de woningkaarten werd - net als in het bevolkingsregister - per adres bijgehouden wie er woonde. Per adres is er dus een kaart. Erg handig is dat het hierop ook meestal werd genoteerd als het huisnummer of de straatnaam veranderde. Met name als je op zoek bent naar een bouwvergunning van een pand is dit essentiële informatie.

Bij de overgang van wijknummering naar straatnaamgewijze huisnummering is in de meeste gemeenten een omnummeringsgids aangelegd. De omnummeringsgids van Maurik hebben we helaas nog niet aangetroffen. Gelukkig is deze wel via de woningkaarten te reconstrueren.

De woningkaarten van Maurik vind je in het archief van de gemeente Maurik 1946-1975, inventarisnummer 3818 – 3958. Ze zijn geordend per straat.

De woningkaarten van de voormalige gemeente Lienden vind je in het archief van de gemeente Lienden 1928-1979.