Archiefwezen centraal

Bijeenkomst branche en vakvereniging

Het archiefwezen in Nederland kent een branche vereniging, BRAIN genaamd (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en een vakvereniging, de KVAN (Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland). Op 9 juli vergadert 's middags een werkgroep op het RAR die de mogelijkheden voor samenwerking tussen beide organisaties bestudeerd.

Net als vorig jaar, organiseert BRAIN ook deze zomer een viertal zomeravondgesprekken. In een informele setting wisselen diensthoofden van archiefdiensten uit heel Nederland kennis en ervaringen uit over actuele onderwerpen. De reeks start in Tiel op 9 juli met als onderwerp professionalisering. Aanmelden kan via het bureau: bureau@archiefbrain.nl

09-07-2015